ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ АБІОГЕННОГО
ГЕНЕЗИСУ ВУГЛЕВОДНІВ

V. Guliy, G. Lepigov

Анотація


Наведено головні вихідні положення системи поглядів на абіогенне походжен-
ня вуглеводнів та їхній вплив на можливості вирішення практичних питань безпеки
вуглевидобування і створення нових наукових засад для шукання вуглеводнів. За-
пропоновано докази природного надходження метану та супутніх газів глибинного
походження, які спричиняють масштабні вибухи у вугільних виробках, і можливо-
сті використання геохімічних та ізотопних міток “молодого” газу для виділення
перспективних ділянок у ході прогнозі вуглеводневих покладів.
Ключові слова: абіогенний генезис вуглеводнів, молодий газ, ізотопи, родовища
вугілля і вуглеводнів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.