РОЛЬ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ ГЕОЛОГІЧНОЇ
БУДОВИ МЕЖИРІЧЧЯ БОДРАКУ І КАЧІ (КРИМ)

P.M. Bilonizhka

Анотація


Узагальнено результати багаторічних мінералогічних досліджень шаруватих
силікатів у відкладах осадових порід межиріччя Бодраку і Качі. У фліші таврійсь-
кої серії виявлено тонкі прошарки бентонітових глин, прожилки ярозиту, дикіту і
накриту та вивчено їхній фазовий склад. За даними вивчення глинистих мінералів
у нижньокрейдових відкладах уточнено стратиграфічне положення мангуської сві-
ти. Досліджено походження стяжінь кременів і стилолітових швів у верхньотурон-
ських вапняках. Унаслідок вивчення глинистих мінералів, виділених із мергелів і
вапняків верхньої крейди і палеогену, з’ясовано, що вони представлені головно
монтморилонітом з домішками гідрослюди, хлориту, іноді цеолітів кліноптилоліт-
гейландитової групи. З’ясовано, що скупчення глауконіту, а місцями й фосфориту
на нерівних, розмитих покрівлях мергелів сеноманського, маастрихтського, танет-
ського й вапняків туронського і датського ярусів, пов’язане з проявами підводного
вулканізму. Виконані мінералогічні дослідження дали змогу значно повніше пізна-
ти історію геологічного розвитку цього району.
Ключові слова: осадові породи, шаруваті силікати, мангуська світа, стилолітові
шви, стяжіння кременів, прояви вулканізму, історія геологічного розвитку, Крим.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.