ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНІТОЇДІВ ВОЛИНСЬКОГО
МЕГАБЛОКА ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

L. Kuziv, M. Tolstoj

Анотація


Наведено узагальнені дані залежностей коефіцієнта теплопровідності грані-
тоїдів Волинського мегаблока від їхнього мінерального складу, структурно-
текстурних та інших властивостей. Проаналізовано зміни коефіцієнтів теплоп-
ровідності, температуропровідності та питомої теплоємності під дією високих
тисків і температур, що є особливо актуальним для системи геологічного захо-
ронення РАВ та інших небезпечних речовин.
Ключові слова: система захоронення, радіоактивні відходи, коефіцієнт теп-
лопровідності, петротипи, гранітоїди, конвективне теплоперенесення, проник-
ність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.