ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ГЕОЕКОЛОГІЯ ЧОРНОГО МОРЯ

V. Gevork’ian

Анотація


Розглянуто проблеми охорони середовища Чорного моря, пов’язані з експлуа-
тацією морського дна. Важливе значення для оцінювання стану екологічної ситуа-
ції морської акваторії належить геологічному субстрату як акумулятору всіх по-
ллютантів, що надходять з атмосфери, водяної товщі, річкових систем, суден, наф-
тових платформ і внаслідок природних геологічних явищ. Обґрунтовано концепту-
альні положення геоекологічного контролю, запропоновано певну ієрархію дослі-
джень, підставою яких є ландшафтне геоекологічне картування.
Доведено, що ціла низка проблем геоекології в частині методичних розробок і
отримання достовірної інформації, видачі конкретних рекомендацій і прогностич-
них оцінок, може бути розв’язана тільки із застосуванням підводних жилих апара-
тів. Наведено результати обстеження технічного стану глибоководних випусків
стічних вод на Кримсько-Кавказькому побережжі і на магістральних міжпромис-
лових колекторах Північно-Західної частини Чорного моря за допомогою підвод-
них апаратів.
Ключові слова: глибинні флюїди, донні відклади, субстрат, дампінг.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.