АНТРОПОГЕННА ГЕОЛОГІЯ – АЛЬТЕРНАТИВА ЧЕТВЕРТИННІЙ ГЕОЛОГІЇ
ЧИ НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ?

I. Paran'ko, Ye. Slyvko, M. Pavlun, A. Sivoronov

Анотація


Обґрунтовано відмінності між антропогенною геологією – новим науковим на-
прямом, мета якого полягає у всебічному вивченні властивостей, будови, складу і
закономірностей розвитку природно-антропогенних (природно-техногенних) гео-
логічних систем, і традиційною четвертинною геологією, яка вивчає природні гео-
логічні системи, сформовані впродовж четвертинного періоду розвитку Землі. Од-
ним із завдань антропогенної геології є розробка геолого-економічних закономір-
ностей формування мінерально-сировинної бази світу та обґрунтування економіч-
ної доцільності й ефективності використання мінеральних ресурсів.
Ключові слова: антропогенна геологія, четвертинна геологія, природна система,
природно-техногенна система, техногенез.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.