ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЛІТОСФЕРНОЇ ЧАСТИНИ МАНТІЇ ДАВНІХ ЩИТІВ І ПЛАТФОРМ З ПОГЛЯДУ ПОТЕНЦІЙНОЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ

Yu. Fedoryshyn, M. Yakovenko, Yu. Myschyshyn, N. Triska

АнотаціяРозглянуто можливість розділення літосферних сегментів (мегаблоків, блоків)
у межах докембрійських щитів і платформ за завершеністю розвитку, яка є функці-
єю інтенсивності й тривалості процесу флюїдної дегазації мантії, деплетованості
літосферної частини мантії і виражена потужністю літосфери та складом земної
кори. Аналіз мантійної частини літосфери й астеносфери, який ґрунтується на су-
часних досягненнях петрології та експериментальної мінералогії у вигляді широко-
го спектра петролого-геохімічних даних, зведений до низки послідовних і достат-
ньо обґрунтованих положень. У сукупності з глибинними геофізичними дослід-
женнями їх можна успішно використати для прогнозування алмазоносності давніх
щитів (платформ), виявлення потенційно алмазоносних площ (природних меж кім-
берлітових полів) і ділянок локалізації груп тіл (окремих тіл) залежно від масштабу
досліджень і детальності використаних матеріалів.
Ключові слова: щит, мегаблок, блок, літосфера, земна кора, верхня мантія, ас-
теносфера, алмазоносність, кімберлітовий розплав.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.