СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ЗАЛІЗО-МАНҐАНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ
У ВІДКЛАДАХ БИСТРИЦЬКОЇ СВІТИ КАРПАТ

V.O. Khmelivsky, A. Vjalyi, M. Petruniak

Анотація


Детально розглянуто історію відкриття і дослідження манґанового
зруденіння у верхньоеоценових відкладах (бистрицька світа) Карпат. Про-
аналізовано праці польських геологів, починаючи з 30-х років ХХ ст., а та-
кож когорти українських дослідників. Зроблено висновок, що, незважаючи
на досить детальне дослідження цього зруденіння, воно вивчене несистема-
тично і фрагментарно. Наведено конкретні рекомендації щодо подальшого
вивчення і можливостей практичного використання цього цікавого утво-
рення природи.
Ключові слова: Покутські Карпати, бистрицька світа, карбонатні руди
манґану, покутськіти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.