ЙОД У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ НАФТОНОСНИХ БАСЕЙНІВ
ЯК ПОКАЗНИК ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НАФТИ

P.M. Bilonizhka

Анотація


На підставі аналізу й узагальнення результатів дослідження геохімії
йоду з’ясовано, що в гірських породах, рудах і мінералах він перебуває ви-
нятково в розсіяному стані. Головним резервуаром йоду є вода морських і
океанічних басейнів, з якої його поглинають живі організми. Після
відмирання їхні рештки осідають на дно і збагачують йодом мули та осадові
породи.
Унаслідок розкладу органічних решток йод переходить у мулові й
підземні води. З’ясовано генетичний зв’язок між підвищеним вмістом йоду
в підземних водах і родовищами нафти. Зроблено висновок, що йод у
підземних водах нафтоносних басейнів є показником органічного поход-
ження нафти.
Ключові слова: йод, морська вода, живі організми, осадові породи,
розклад органічних решток, підземні води, нафтоносні басейни.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.