ПЕТРОЛОГІЯ ТА ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТНО-МЕТАМОРФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ФУНДАМЕНТУ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

V. P. Kyrylyuk

АнотаціяУ західній частині Українського щита виділено чотири гранітно-
метаморфічні комплекси: побузький гранулітовий, собітовий грануліт-
діафторит-гранітовий, тікицький амфіболіт-гранітовий і тетерівський граніт-
но-гнейсосланцевий. Вони охоплюють стратигенні метаморфічні комплек-
си, а також плутоно-метаморфічні й інтрузивні формації, разом з якими фор-
мують структурні поверхи Подільського, Бузько-Росинського та Волинсь-
кого мегаблоків. У складі побузького, собітового та тікицького комплексів
домінують плутоно-метаморфічні формації, що виникли внаслідок ультра-
метаморфізму. Визначальне значення у їхньому формуванні відіграли вихідні
суперкрустальні формації за вельми обмеженої ролі привнесення–вине-
сення петрогенних компонентів. У процесі ультраметаморфізму і перетво-
рення суперкрустальних формацій брали участь кристалобластез, анатексис
та постанатектичний метасоматоз. Співвідношення цих складових петроге-
незису плутоно-метаморфічних формацій у різних комплексах суттєво від-
різняється. Ізотопно-геохронологічні дані свідчать, що метаморфізм і ульт-
раметаморфізм у різних комплексах розпочиналися послідовно, тривалий
час відбувалися синхронно в різних структурних поверхах, а закінчилися
приблизно водночас внаслідок загальної кратонізації фундаменту близько
1,9–2,0 млрд років тому. З огляду на це, пропонуємо позначати вік плутоно-
метаморфічних формацій і структурних поверхів, які вони формують, як
часовий діапозон від утворення стратигенних формацій в археї до завер-
шення ультраметаморфізму в ранньому протерозої.
Ключові слова: Український щит, ранньодокембрійський фундамент,
гранітно-метаморфічні комплекси, плутоно-метаморфічні формації, су-
перкрустальні формації, структурні поверхи, метаморфізм, діафторез, ульт-
раметаморфізм, ізотопна геохронологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.