ПИТАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ
РАННЬОДОКЕМБРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

K.I. Sveshnikov

АнотаціяДоведено можливість кореляції ранньодокембрійських комплексів
Українського щита, Воронезького, Волзько-Камського, Білоруського та
Польського регіонів на підставі речовинних особливостей і стратиграфіч-
ного положення комплексів. Уперше розглянуто докембрійські утворення
Польського регіону на формаційних засадах. З’ясовано, що найдавніші
комплекси найбільше поширені в різних регіонах. Це свідчить про те, що
на початкових стадіях розвитку фундамент Східноєвропейської платформи
формувався як одна цілісна структура; лише в ході еволюції поступово ві-
докремились структури другого порядку – геоблоки, кожний з яких розви-
вався порівняно автономно. З часом відмінності між геоблоками ставали
дедалі більшими, однак певні структурні зв’язки все одно зберігались.
Ключові слова: кореляція ранньодокембрійських комплексів, Українсь-
кий щит, Волзько-Камський геоблок, Білоруська, Польська частини фун-
даменту Східноєвропейської платформи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.