ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ Й УМОВ ФОРМУВАННЯ
ГЛИН НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ МЕЖИРІЧЧЯ БОДРАКУ
І КАЧІ (КРИМ)

P.M. Bilonizhka, O.V. Shvayevs’kyi

Анотація


Досліджено мінеральний склад шаруватих силікатів і геологічні умови
формування глин нижньокрейдових відкладів південно-західної частини
Гірського Криму. З’ясовано, що глини біасалінської світи представлені го-
ловно гідрослюдою й хлоритом і сформувалися в процесі денудації флішу
таврійської серії.
Основним мінералом глин мангуської товщі є монтморилоніт. Він
утворився внаслідок гальміролізу пірокластичного матеріалу, що його
приносили в седиментаційний басейн повітряні течії.
На підставі аналізу й узагальнення геологічних даних і мінералогічних
досліджень зроблено висновки, що ці товщі глин різновікові.
Ключові слова: нижньокрейдові відклади, біасалінська світа, мангуська
товща, шаруваті силікати глин, Гірський Крим.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.