ТЕРИГЕННІ МІНЕРАЛИ У ВІДКЛАДАХ БИСТРИЦЬКОЇ СВІТИ

V.O. Khmelivsky, A.B. Vyalyi, M.D. Petruniak

АнотаціяДосліджено мінеральний склад кластичної частини манґаносних від-
кладів бистрицької світи у розрізі біля с. Город (Косівський р-н). З’ясова-
но, що легка фракція цієї частини порід складена алотигенними кварцом,
плагіоклазами, слюдами і хлоритом зі значною домішкою аутигенного гла-
уконіту. У важкій фракції визначено 18 теригенних мінералів, з яких най-
поширенішими є ільменіт, циркон, рутил, гранат (альмандин). Постійно,
але в значно менших концентраціях трапляються турмалін, ставроліт, епі-
дот, кіаніт, хроміт, рогова обманка, хлорит. Окремими зернами виявлено
магнетит, хлоритоїд, монацит, кліноцоїзит, титаніт. Джерелом цих мінера-
лів найвірогідніше були кислі магматичні та метаморфічні породи, а жив-
лячими провінціями – Східноєвропейська платформа, Мармароський ма-
сив і Чивчинські гори.
Ключові слова: бистрицька світа, ільменіт, циркон, рутил.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.