ГЕОХІМІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПОРОДАХ ТЕРИКОНА ШАХТИ
ВІЗЕЙСЬКА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

I.B. Knysh

Анотація


Досліджено геохімію мікроелементів у породах терикона шахти Візей-
ська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Породи представ-
лені аргілітами (59 %), алевролітами (25 %), пісковиками (16 %) та вугіл-
лям (1–2 %). Зольність суміші порід терикона – 72 %, середній вміст сірки
– 2,5 %. Вугілля шахти Візейська гумусового типу та збіднене мікроеле-
ментами, окрім молібдену, плюмбуму, берилію, ітербію, стануму, строн-
цію.
Породи терикона концентрують манґан, галій, плюмбум, станум, ітер-
бій, купрум, вміст яких вищий порівняно з кларком у земній корі.
З’ясовано асоціації хімічних елементів та інші показники щодо порід тери-
кона. Обґрунтовано ймовірність надходження мікроелементів у суміжні з
териконом породи зони аерації та води р. Рати у понадфонових кількостях.
Запропоновано відповідні запобіжні заходи щодо зменшення екологічних
ризиків.
Ключові слова: терикон, вугілля, мікроелементи, асоціація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.