МІНЕРАЛОГІЯ КАРБОНАТІВ БОБРИКІВСЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО
РОДОВИЩА ТА ЇХНЄ МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ
ПОЛІМІНЕРАЛЬНОГО АГРЕГАТУ

O. Tsilmak, L. Skakun, O. Lytvynovych, R. Serkiz

Анотація


Онтогенічним методом та методом зафарбовування досліджено
просторово-часові взаємовідношення між карбонатами й іншими міне-
ралами, які складають кварц-карбонат-сульфідні агрегати жил Бобри-
ківського золоторудного родовища. Діагностика карбонатів підтвер-
джена мікрозондовим рентгеноспектральним аналізом. Доведено, що
формування сидериту в асоціації з апатитом, монацитом, ксенотимом,
флоренситом та мусковітом передувало утворенню анкериту. Анкерит
асоціює з галенітом, сфалеритом, піротином та халькопіритом і заміщує
сидерит. Рудам Бобриківського родовища властива певна послідовність
зміни мінералів у часі: сидерит – анкерит – кварц. Від початку утво-
рення до завершення мінералоутворювального процесу сидерит зазнав
деформації та перекристалізації під дією розчинів, з яких осадився ан-
керит. Перекристалізація сидериту супроводжується зміною вмісту Fe,
Mg та Mn у його складі.
Ключові слова: карбонати, сидерит, анкерит, хімічний склад, замі-
щення, метод зафарбовування, мікрозондовий рентгеноспектральний
аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.