МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ
У ВЕРХНІЙ МАНТІЇ ЗЕМЛІ

V.V. Fourman

Анотація


Описано залежність теплового стану мантії від можливих варіацій тем-
ператури на межі ядро–мантія, побудовано теплову модель мантії Землі.
Наголошено, що визначення мантійних температур за даними про спосте-
режений тепловий потік містить чинник невизначеності, пов’язаний із труд-
нощами з’ясування внеску кори за результатами інтерпретації спостереже-
ного теплового потоку. Запропоновано оригінальний метод побудови теп-
лової моделі планети, який можна використати як один з критеріїв для пе-
ревірки коректності інших методів. Виявлено зв’язок між інтенсивністю
конвективних процесів теплоперенесення в мантії та тепловим потоком у
корі Землі.
Ключові слова: Теплоперенесення в мантії, мантійна конвекція, теплова
модель мантії Землі, математична модель.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.