КОМПЛЕКСНИЙ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ
ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ В РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧІ РОЗШУКУ ТА РОЗВІДКИ
ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПОКЛАДІВ

V.N. Karpenko, G.P. Starodub, V.V. Gladun

АнотаціяРозглянуто структуру комплексної інформаційної технології фізико-математич-
ної інтерпретації хвильового поля трас, отриманих методом спільної глибинної точ-
ки, яка дає змогу будувати сейсмічні розрізи в часі та просторі пружного півпрос-
тору в його фізичних параметрах, зокрема, таких, як густина, коефіцієнт Пуассона,
пластові, порові та диференційні тиски, реологічний опір руху хвилі у флюїдона-
сичених зонах геологічного середовища, що підвищує розуміння геофізичної будови
геологічного середовища та пропонує імовірніше розв’язання задач у розшуково-
розвідувальних технологіях на нафту і газ.
Ключові слова: інформаційна технологія, аналіз хвильового поля, розвідка вугле-
водневих покладів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.