ЛІТОЛОГО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРІЗУ МЕЖІ ВЕРХНЯ КРЕЙДА–ПАЛЕОГЕН ТИЛОВОЇ ЧАСТИНИ НАСУВУ СКИБИ ПАРАСКА В РАЙОНІ С. КОРОСТІВ

Milena Bohdanova, Oleksandr Kostiuk

Анотація


Наведено нові дані про літологічний склад верств зони контакту міжвідкладами верхньої крейди та палеогену флішової товщі, яка відслонена в тиловійчастині скиби Параска в лівому борті р. Орява (північно-східна околиця с. КоростівСколівського р-ну Львівської обл.). За результатами крупномасштабногокартування проаналізовано співвідношення окремих верств розрізу та визначеноструктурні особливості цієї зони контакту. Загалом розріз відображає структуруімбрикації, зумовлену пошаровим проковзуванням верств; він ускладнениймалоамплітудним круто нахиленим лівостороннім скидо-зсувом. Зміну літологічного складу та фаціальну мінливість відкладів ми пов’язуємо з умовамиседиментації та повздовжньою й поперечною тектонічною зональністю троговогобасейну.

Ключові слова: скиба Параска, скидо-зсув, структура імбрикації, флішовівідклади, Українські Карпати.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Boichevska, L. T. & Tkachenko, E. M. (1971). About disjunctive dislocations of thestructures of the Inner zone of the Precarpathian Foredeep (on the example of theBoryslav oilfield). Geology and Geochemistry of Combustible Minerals (23), 18-26 (inUkrainian).

2. Dosin, H. (1970). Geological map of the USSR, scale 1:200 000. Carpathian series. SheetM-34-ХХХ (Stryi). Lviv, Ivano-Frankivsk and Transcarpathian regions of the UkrainianSSR. Explanatory note. Ministry of Geology of the USSR, Ministry of Geology of theUkrainian SSR. Kyiv Geological Prospecting Trust (in Ukrainian).

3. Kopystianskiy, R. S. (1978). Jointing of Rocks and its Importance in Oil and GasGeology. - Kiev : Naukova Dumka (in Russian).

4. Patalakha, Ye. I. & Smirnov, A. V. (1986). Introduction to Morphological Tectonics.Moscow: Nauka (in Russian).

5. Portniagina, L. A. (1981). Palynological criteria for the boundary of the Cretaceous andPaleogene in the Skibova zone of the Carpathians. Paleontological Collection (18), 67-72(in Russian).

6. Vashchenko, V. O. & Hnylko, O. M. (2003). On stratigraphy and sedimentologicalfeatures of the Neogene molassa of the Boryslavo-Pokutskyi and Sambirskyi covers of theUkrainian Precarpathian. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals (1), 87-101 (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.