ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТИСНЕННЯ ОСАДОВОГО БАСЕЙНУ ТА ФОРМУВАННЯ НАСУВНИХ СТРУКТУР

Leonid Khomyak, Mykola Khomyak, Vitaly Furman

Анотація


Досліджено динамічні умови тектонічного стиснення седиментаційних шарів
на основі двовимірних скінченно-елементних моделей, які репрезентують
геотектонічну ситуацію (на основі спрощеного розрізу) для Українських Карпат у ранній крейді. Числові моделі в рамках механіки суцільних середовищ використано для вивчення напружено-деформованого стану в шаруватому середовищі зі суттєво неоднорідними механічними властивостями, різними товщинами компетентних і податливих шарів. Ураховано неідеальний контакт з проковзуванням між шарами. Побудовано чимало генетично успадкованих моделей, у яких збільшується кількість порушень насувного типу, для яких показано особливості деформування та розподілу напружень. Поява періодичних по латералі зон із високим рівнем напружень контролює формування та розвиток незначно похилих розломів через осадові шари. Пластичні деформації, що моделюють повзкість для горизонту відриву, накопичуються в нижніх шарах поблизу розломів та утворюють складчасті структури, однак їх практично немає в
апікальних частинах блоків насуву.

Ключові слова: скінченно-елементні моделі, структури насуву, напруженодеформований стан, шарувате середовище.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Barbot S. Modulation of fault strength during the seismic cycle by grain-size evolutionaround contact junctions / Sylvain Barbot // Tectonophysics. - 2019. - Vol. 765. - P. 129-145.
Crossref · Google Scholar

2. Gnylko O. M. Tectonic zoning of the Carpathians in terms of the terrane tectonic. Article 2.the flysch Carpathian - ancient accretionary prism (in Ukrainian) / O. M. Gnylko //Геодинаміка. - 2012. - № 1(12). - С. 67-78.

3. Jaroszewski W. Tektonika uskoków i fałdów / W. Jaroszewski. - Warszawa :Wydawnictwa geologiczne, 1974. - 292 s.

4. Jaquet Y. Formation of orogenic wedges and crustal shear zones by thermal softening,associated topographic evolution and application to natural orogens / Yoann Jaquet,Thibault Duretz, Djordje Grujic, Henri Masson, Stefan M. Schmalholz // Tectonophysics.- 2018. - Vol. 746. - P. 512-529.
Crossref · Google Scholar

5. Linzer H.-G. Kinematic evolution of the Romanian Carpathians / H.-G. Linzer, W. Frisch,P. Zweigel, R. Girbacea, H.-P. Hann, F. Moser // Tectonophysics. - 1998. - Vol. 297. -P. 133-156.
Crossref · Google Scholar

6. Nakapelyukh M. Cenozoic structural evolution, thermal history, and erosion of theUkrainian Carpathians fold-thrust belt // Mykhaylo Nakapelyukh, Ihor Bubniak,Andriy Bubniak, Raymond Jonckheere, Lothar Ratschbacher // Tectonophysics. -2018. - Vol. 722. - P. 197-209.
Crossref · Google Scholar

7. Ramsay J. G. The techniques of modern structural geology. Applications of continuummechanics in structural geology/ J. G. Ramsay, R. G. Lisle. - Elsevier, 2000. - Vol. 3.- P. 701-1061.
Google Scholar

8. Stayer L. M. A numerical model of deformation and fluid-flow in an evolving thrust wedge/ L. M. Stayer, P. J. Hudleston, L. J. Lorig // Tectonophysics. - 2001. - Vol. 335. -P. 121-145.
Crossref · Google Scholar

9. Wissing S. B. Numerical models of Alpine-type cover nappes / S. B. Wissing, S. Ellis, O. A.Pfif-fner // Tectonophysics. - 2003. - Vol. 367. - P. 145-172.
Crossref · Google Scholar


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.