БУГЛІВСЬКІ ВЕРСТВИ (НЕОГЕН, МІОЦЕН) ПОДІЛЛЯ (ЗАХІДНА УКРАЇНА): ІСТОРІЯ ВИДІЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ДИСКУСІЇ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ (КОМЕНТАРІ ДО ПАЛЕОНТОЛОГІЇ, СТРАТИГРАФІЇ, ПАЛЕОЕКОЛОГІЇ, ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ)

Yaryna Tuzyak

Анотація


Наведено коментарі до палеонтології, стратиграфії, палеоекології, палеогеографії буглівських верств (неоген, міоцен) Поділля (Західна Україна), які тривалий час викликали дискусії в українських та польських наукових середовищах щодо стратиграфічного положення, обсягу, просторового поширення й аж до використання їх як стратиграфічної одиниці у практичній стратиграфії для побудови геологічних моделей. На підставі мікрофауністичного аналізу (форамініфери, корали, молюски, остракоди, моховатки, поліхети) наведено шляхи вирішення проблемних питань. Визначено стратиграфічні (містять змішані комплекси баденію-сармату, головними ознаками діагностики яких є систематичний склад – поява сарматських елементів серед переважаючих баденських; степінь збереження фосилій – заміщення (первинна – карбонатна, вторинна – фосфатизована, лімонітизована), товщина (тонкостінні – прозорі, напівпрозорі, крихкі; товстостінні – міцні) і скульптура (орнаментація) стінки скелетів, розміри таксонів, сліди механічного пошкодження решток; біостратиграфічні (виділення еко/біозон); палеоекологічні (поява/зникнення скелетних елементів, наявність видів двох генерацій); палеогеографічні (формування в опрісненому басейні літоралі); фаціальні (представляють собою передрифову фацію рифової системи Медобори) критерії ідентифікації буглівських верств.

Ключові слова: буглівські верстви, неоген, міоцен, баденій, сармат, Поділля, Центральний Паратетис, мікропалеонтологічний аналіз (форамініфери, корали, молюски, остракоди, моховатки, поліхети, серпуліди).


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Бугловские слои миоцена (Материалы Всесоюзного симпозиума. Львов 6-16 сентября 1966 г.). - Киев : Наук. думка, 1970. - 279 c.

2. Венглинский И. В. Стратотипы миоценовых отложений Волыно-Подольской плиты,Предкарпатского и Закарпатского прогибов / И. В. Венглинский, В. А. Горецкий. -Киев : Наук. думка, 1979. - 176 с.

3. Кульчицкий Я. О. Двустворчатые и брюхоногие моллюски из сармата Предкарпатского и Закарпатского прогибов и их стратиграфическое значение / Я. О. Кульчицкий, А. Я. Кульчицкий // Палеонтол. сб. - 1983. - № 20. - С. 50-58.

4. Ласкарев В. Д. О сарматских отложениях, некоторых мест Волынской губернии /В. Д. Ласкарев // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. - 1897. - № 21. - Вып. 2.- С. 89-115.

5. Ласкарев В. Д. Фауна бугловских слоев Волыни / В. Д. Ласкарев. - СПб., 1903. -126 с.

6. Присяжнюк В. О переходных слоях рр. Ушицы и Ушки В. Д Ласкарева. В сб.: Materialete conferintei stiintifice nationale cu participare internationala "Mediul si Dezvoltareadurabila". Editia a III-a consacrata aniversarii a 80 ani de la nasterea prof. univ., dr. hab.Alexandru Lungu. 06-08 octombrie 2016. - 2016. - P. 53-56.

7. Приходько М. Г. Геологічна будова Закарпатського прогину : монографія / М. Г. Приходько, Л. Д. Пономарьова. - Київ : УкрДГРІ, 2018. - 84 с.

8. Стратиграфічний кодекс України / відп. ред. П. Ф. Гожик. - 2-е вид. - К., 2012. - 66 с.

9. Тузяк Я. Баденій-сарматська регіональна подія зникнення як критерій для проведення границі в межах Поділля / Я. Тузяк // Розвиток промисловості та суспільства.Секція 5. Геологія та прикладна мінералогія. 22-24 травня 2019 р. Матеріали конференції. - Кривий Ріг, 2019. - С. 44-48.
Google Scholar

10. Тузяк Я. Буглівські верстви (міоцен, неоген) Тернопільської області - комплекснагеологічна пам'ятка природи: стан охорони і перспективи рекреаційного використання / Я. Тузяк // Матеріали восьмої науково-практичної конференції "Мінеральносировинні багатства України: шляхи оптимального використання" (4 жовтня 2019року смт Хорошів). - Київ, 2019. - С. 122-132.

11. Тузяк Я. Границя баденію/сармату (неоген, міоцен): проблеми і критерії проведення (наприкладі розрізу с. Ванжулів Тернопільської обл.) / Я. Тузяк // Актуальні проблеми таперспективи розвитку геології: наука й виробництво. Матеріали VI Міжнародного геологічного форуму (17-22 червня 2019 р., м. Одеса, Україна). - Київ : УкрДГРІ, 2019. -С. 218-221.

12. Тузяк Я. Подія на границі баденій/сармат в межах Поділля: палеогеографічні тапалеоекологічні зміни в Центральному Паратетисі / Я. Тузяк // Здобутки та перспективи розвитку геологічної науки в Україні : зб. тез наук. конф., присв. 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка(Київ, 14-16 травня 2019 р.) : Т. 2. (НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2019. - С. 229-231.

13. Тузяк Я. Теоретичні і прикладні аспекти виявлення і проведення геологічних меж восадово-шаруватих системах / Я. Тузяк // Вісник Львівського ун-ту. Сер. геолог. -2018. - Вип. 32. - С. 63-83.
Google Scholar

14. Bolli H. M. Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera. In: H. M. Bolli,J. B. Saunders, K. Perch-Nielsen (Eds.). Plankton Stratigraphy ; Cambridge UniversityPress. - Cambridge, 1985. - P. 155-262.
Google Scholar

15. Boudagher-Fadel M. Biostratigraphical and geological significance of planktonic foraminifera. Updated second edition / M. Boudagher-Fadel - UCLPRESS. - UniversityCollege London. - 2015. - 298 p.
Crossref · Google Scholar

16. BouDagher-Fadel M. K. Evolution and Geological Significance of Larger BenthicForaminifera. Second edition / M. K. Boudagher-Fadel- UCL Press. - London, 2018. -693 p.
Crossref · Google Scholar

17. Brânzilă M. Micropalaeontologic content of the Sarmatian from Southern Moldavianplatform - a Backbulge depozone / M. Brânzilă, G. Chirilă, M. Jitaru // Acta Palaeontologica Romaniae. - Vol. 7. - 2011. - P. 45-59.
Google Scholar

18. Cicha I. Sur la position du Miocene de la Paratcthys Central dans les cadre du Tertiaire del'Europe / I. Cicha, J. Seneš // Geologicky Sbornik. - Vol. 19. - N 1. - 1968. - Р. 95-116.

19. De Leeuw A. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the middle to lateMiocene evolution of the Transylvanian basin (Romania): Implications for centralParatethys stratigraphy and emplacement of the Tisza-Dacia plate / A. De Leeuw, S. Filipescu, L. Matenco, W. Krijgsman, K. Kuiper, M. Stoica // Global and Planetary Change.- Vol. 103. - N 1. - 2013. - P. 82-98.
Crossref · Google Scholar

20. Filipescu S. New Paratethyan biozones of planktonic foraminifera described from theMiddle Miocene of the Transylvanian Basin (Romania) / S. Filipescu, L. Silye // Geologica Carpathica. December - 2008. - Vol. 59. - N 6. - P. 537-544.
Google Scholar

21. Fordinal K. Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia) /K. Fordinal, K. Zágoršek, A. Zlinská // Geologica Carpathica. April - 2006. - Vol. 57. -N 2. - P. 123-130.
Google Scholar

22. Gebhardt H. The initial phase of the early Sarmatian (Middle Miocene) transgression.Foraminiferal and ostracod assemblages from an incised valley fill in the Molasse Basinof Lower Austria / H. Gebhardt, I. Zorn, R. Roetzel // Austrian Journal of Earth Sciences.- Vienna, 2009. - Vol. 102. - N 2. - P. 100-119.
Google Scholar

23. Górka M. The Medobory Hills (Ukraine): Middle Miocene Reef Systems in the Parathetys, their biological diversity and lithofacies / M. Górka, B. Studencka, M. Jasionowski,U. Hara, A. Wysocka, A. Poberezhskyy // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. - N 449. - 2012. - Р. 147-174.
Google Scholar

24. Hara U. The Early Sarmatian bryozoan Celleporina medoborensis sp. nov. from theMedobory reefs of west ern Ukraine (Cen tral Paratethys) / U. Hara, M. Jasionowski //Geological Quarterly. - 2012. - Vol. 56. - N 4. - P. 895-906.
Crossref · Google Scholar

25. Harzhauser M. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in thewestern Central Paratethys / M. Harzhauser, W. E. Piller // Stratigraphy. - Vol. 1. - N 1. -2004. - P. 65-86.
Google Scholar

26. Hayward B. W. World Foraminifera Database / B.W. Hayward, F. Le Coze, D. Vachard,Gross O. - 2019
Google Scholar

27. Hohenegger J. The Styrian Basin: A key to the Middle Miocene (Badenian/Langhian)Central Paratethys transgressions / J. Hohenegger, F. Rögl, S. Coric, P. Pervesler, F. Lirer,R. Roetzel, R. Scholger, K. Stingl // Austrian Journal of Earth Sciences. - 2009. - Vol.102. - N 1. - P. 102-132.
Google Scholar

28. Hohenegger J. Timing of the Middle Miocene Badenian Stage of the Central Paratethys /J. Hohenegger, S. Ćorić, M. Wagreich // Geologica Carpathica. February - 2014. - Vol. 65.- N 1. - P. 55-66.
Crossref · Google Scholar

29. Lirer F. Astronomically forced teleconnection between Paratethyan and Mediterraneansediments during the Middle and Late Miocene / F. Lirer et al. // Palaeogeography,Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 2009. - Vol. 275. - N 1-4. - P. 1-13.
Crossref · Google Scholar

30. Palcu D. V. The Badenian-Sarmatian Extinction Event in the Carpathian foredeepbasin of Romania: paleogeographic changes in the Paratethys domain / D. V. Palcu,M. Tulbure, M. Bartol, T. J. Kouwenhoven, W. Krijgsman // Global and PlanetaryChange. - 2015. - Р. 36.
Crossref · Google Scholar

31. Papp A. Zur Nomenklatur des Neogens in Österreich / A. Papp et al. // Verh. Geol.Bundesanst. - 1968. - Р. 9-27.

32. Paulissen W. Integrated high-resolution stratigraphy of a Middle to Late Miocenesedimentary sequence in the central part of the Vienna Basin / W. Paulissen et al. //Geologica Carpathica. - 2011. - Vol. 62. - N 2. - P. 155-169.
Crossref · Google Scholar

33. Peryt D. Sarmatian foraminiferal assemblages of cavern fillings in the Badenian reefs ofMedobory (Polupaniwka, Western Ukraine) / D. Peryt, M. Jasionowski // BiuletynPaństwowego Instytutu Geologicznego. - N 449. - 2012. - P. 175-184.
Google Scholar

34. Piller W. E. The myth of the brackish Sarmatian Sea / W. E. Piller, M. Harzhauser //Terra Nova. - Vol. 17. - 2005. - P. 450-455.
Crossref · Google Scholar

35. Popov S. V. Late Miocene to Pliocene palaeogeography of the Paratethys and its relationto the Mediterranean / S. V. Popov, I. Shcherba, L. Ilyina, L. Nevesskaya, N. Paramonova, S. Khondkarian, I. Magyar // Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology. - 2006. - Vol. 238. - N 1-4. - Р. 91-106.
Crossref · Google Scholar

36. Popov S. V. Eastern Paratethys stratigraphic scale of Neogene: correlation possibilities /S. V. Popov et al. // Abstr. 14th RCMNS congress, 8-12 September 2013, Istanbul(Turkey).
Google Scholar

37. Rὅgl F. Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section(Gaindorf Formation, Lower Badenian), Lower Austria / F. R¬gl, S. Spezzaferri // Ann.Naturhist. Mus. Wien. Mai. - 2003. - N 104. - P. 23-75.
Google Scholar

38. Rὅgl F. Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys. Die NeogenePalaeogeographie und Palinspastik des zirkummediterranen Raumes / F. R¬gl, F. F. Steininger //Annales Naturhistorischen Museum Wien. - 1983. - N 85. - P. 135-163.

39. Selmeczi I. Correlation of bio- and magnetostratigraphy of Badenian sequences fromwestern and northern Hungary / I. Selmeczi, M. Lantos, M. Bohn-Havas, A. Nagymarosy,E. Szegö // Geologica Carpathica. - 2012. - Vol. 63. - N 3. - P. 219-232.
Crossref · Google Scholar

40. Senes J. Paläogeographie des Westkarpatischen Raumes in Beziehung zur übrigenParatethys im Miozän / J. Senes // Geologické Práce. - 1961. - N 60. - Р. 1-56.

41. Szczechura J. Palaeoenvironments of the Middle Miocene evaporite-bearing depositsfrom the Działoszyce Trough, Carpathian Foredeep, Poland, based on microfaunal studies/ J. Szczechura // Gcol. Quart. Warszawa. - 2000. - Vol. 44. - N 2. - P. 119-135.
Google Scholar

42. Westerhold T. Middle to late Miocene oxygen isotope stratigraphy of ODP site 1085 (SEAtlantic): new constrains on Miocene climate variability and sea-level fluctuations / T. Westerhold, B. Torsten, U. Röhl // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. -2005. - Vol. 217. - N 3-4. - P. 205-222.
Crossref · Google Scholar

43. Vrsaljko D. Middle Miocene (Upper Badenian/Sarmatian) Palaeoecology and Evolutionof the Environments in the Area of Medvednica Mt. (North Croatia) / D. Vrsaljko, D. Pavelić, M. Miknić, M. Brkic, M. Kovacic, I. Hećimović, V. Hajek-Tadesse, R. Avanić,N. Kurtanjek // Geologia Croatica. Zagreb. - 2006. - Vol. 59. - N 1. - P. 51-63.
Google Scholar

44. Wysocka A. The Middle Miocene of the Fore-Carpathian Basin (Poland, Ukraine andMoldova) / A. Wysocka, A. Radwanski, M. Gorka, M. Babel, U. Radwanska, M. Zlotnik// Acta Geologica Polonica. - 2016. - Vol. 66. - N. 3. - P. 351-401.
Crossref · Google Scholar

REFERENCES

1. Buhlovskie sloi miocena (Materialy Vsesouznogo simpoziuma. Lvov 6-16 sentyabrya1966 g.). - Kiev : Nauk. dumka, 1970. - 279 s.

2. Venglinskiy I. V. Stratotipy miocenovyh otlozheniy Volyno-Podolskoy plity, Predkarpatskogo i Zakarpatskogo progibov / I. V. Venglinskiy, V. A. Horetskiy. - Kiev : Nauk.dumka, 1979. - 176 s.

3. Kul'chitskiy Ya. O. Dvustvorchatye i bruchonogie molluski iz sarmata Predkarpatskogo iZakarpatskogo progibov i ih stratigraficheskoe znachenie / Ya. O. Kul'chitskiy,A. Ya. Kul'chitskiy // Paleontol. sb. - 1983. - № 20. - S. 50-58.

4. Laskaryev V. D. O sarmatskih otlozheniyah, nekotoryh mest Volynskoy gybernii /V. D. Laskaryev // Zap. Novoros. o-va yestestvoispytateley. - 1897. - N 21. - Vyp. 2. -S. 89-115.

5. Laskaryev V. D. Fauna buhlovskih sloyev Volyni / V. D. Laskaryev. - SPb., 1903. - 126 s.

6. Prysyazhnuk V. O perehodnyh sloyah rr. Ushitcy i Ushki V. D. Laskaryeva. V sb.: Materialete conferintei stiintifice nationale cu participare internationala "Mediul si Dezvoltareadurabila". Editia a III-a consacrata aniversarii a 80 ani de la nasterea prof. univ., dr. hab.Alexandru Lungu. 06-08 octombrie 2016. - 2016. - P. 53-56.

7. Pryhod'ko M. H. Geologichna budova Zakarpatskogo progynu : monografiya / M. H. Pryhod'ko, L. D. Ponomapyova. - Кyiv : UkrDGRI, 2018. - 84 s.

8. Stratigraphic code of Ukraine (Stratigrafichniy kodeks Ukrainy) / resp. editor P. F. Gozhyk.2-nd edition. - Kyiv, 2012. - 66 p.

9. Tuzyak Ya. Badeniy-sarmatc'ka podiya znyknennya yak kryteriy dlya provedennyagranyci v mezhah Podillya / Ya. Tuzyak // Rozvytok promyslovosti ta suspil'stva. Sekciya 5. Geologiya ta prykladna mineralogiya. 22-24 travnya 2019 r. Materialykonferencii. Kryvyi Rig, 2019. - S. 44-48.
Google Scholar

10. Tuzyak Ya. Buhliv beds (Miocene, Neogene) of Ternopil region - complex geologicalmonument nature: condition of concervation and prospects of recreational use /Ya. Tuzyak // Materialy vos'moi naukovo-practychnoi konferencii "Mineral'nosyrovynni bagatstva Ukrainy: shlyahy optymal'noho vykorystannya" (4 zhovtnya 2019 r.smt Horoshiv). - Kyiv, 2019. - S. 122-132.

11. Tuzyak Ya. Badenian/Sarmatian boundary (Neogene, Miocene): problems and criteria ofcarrying out (on the example of villige Vanzhuliv section, Ternopil region) / Ya. Tuzyak// Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku geologii: nauka i vyrobnytstvo. MaterialyVI Міzhnarodnogo geologichnogo forumu (17-22 chervnya 2019 r., m. Оdesa, Ukrainа).- Кyiv : UkrDGRI, 2019. - S. 218-221.

12. Tuzyak Ya. Podiya na granyci badeniy/sarmat v mezhah Podillya: paleogeografichni tapaleoekologichni zminy v Central'nomu Paratetysi / Ya. Tuzyak // Zdobutky ta perspektyvy rozvytku geologichnoi nauky v Ukraini: zb. tez nauk. konfer., prysvyach. 50-richchuInstytutu geohimii, mineralogii ta rudoutvorennya imeni М. P. Semenenka (Кyiv, 14-16 travnya 2019 r.) : Т. 2. (NАN Ukrainy, In-t geohimii, mineralogii ta rudoutvorennya imeniМ.P. Semenenka. - Кyiv, 2019. - S. 229-231.

13. Tuzyak Ya. Theoretical and applied aspects of identification and carrying out geologicalboundaries in sedimentary and layered systems / Ya. Tuzyak // Visnyk of the Lviv University. Series Geology. - 2018. - Issue 32. - P. 63-83.
Google Scholar

14. Bolli H. M. Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera. In: H. M. Bolli,J. B. Saunders, K. Perch-Nielsen (Eds.). Plankton Stratigraphy ; Cambridge UniversityPress. - Cambridge, 1985. - P. 155-262.
Google Scholar

15. Boudagher-Fadel M. Biostratigraphical and geological significance of planktonic foraminifera. Updated second edition / M. Boudagher-Fadel - UCLPRESS. - UniversityCollege London. - 2015. - 298 p.
Crossref · Google Scholar

16. BouDagher-Fadel M. K. Evolution and Geological Significance of Larger BenthicForaminifera. Second edition / M. K. Boudagher-Fadel- UCL Press. - London, 2018. -693 p.
Crossref · Google Scholar

17. Brânzilă M. Micropalaeontologic content of the Sarmatian from Southern Moldavianplatform - a Backbulge depozone / M. Brânzilă, G. Chirilă, M. Jitaru // Acta Palaeontologica Romaniae. - Vol. 7. - 2011. - P. 45-59.
Google Scholar

18. Cicha I. Sur la position du Miocene de la Paratcthys Central dans les cadre du Tertiaire del'Europe / I. Cicha, J. Seneš // Geologicky Sbornik. - Vol. 19. - N 1. - 1968. - Р. 95-116.

19. De Leeuw A. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the middle to lateMiocene evolution of the Transylvanian basin (Romania): Implications for centralParatethys stratigraphy and emplacement of the Tisza-Dacia plate / A. De Leeuw, S. Filipescu, L. Matenco, W. Krijgsman, K. Kuiper, M. Stoica // Global and Planetary Change.- Vol. 103. - N 1. - 2013. - P. 82-98.
Crossref · Google Scholar

20. Filipescu S. New Paratethyan biozones of planktonic foraminifera described from theMiddle Miocene of the Transylvanian Basin (Romania) / S. Filipescu, L. Silye // Geologica Carpathica. December - 2008. - Vol. 59. - N 6. - P. 537-544.
<a title="https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=Filipescu+S.+New


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.