ШТОРМОВІ ВІДКЛАДИ БАДЕНСЬКОГО МОРЯ У РОЗРІЗІ ГОРИ КОРТУМОВОЇ (РОЗТОЧЧЯ)

L.V. Heneralova, Leonid Khomyak

Анотація


У межах території поширення баденських відкладів опільської світи напівденно-західній окраїні Східноєвропейської платформи трапляються літодинамічні типи прибережних фацій, які раніше дослідники не вирізняли. Одним ізтаких об’єктів є невелике відслонення порід середнього баденію на східномусхилі г. Кортумової, що розташована на південно-східному закінченні Розточчя. Мета досліджень полягала у з’ясуванні будови розрізу, генетичного типута походження цих відкладів. Методика дослідження ґрунтувалася на порівняльному аналізі структурно-текстурних ознак цих відкладів з моделями різнихлітодинамічних типів фацій літоралі, визначених й описаних на засадах актуалізму в сучасних працях із седиментології. Результати. Наукова новизна. Детальне вивчення шаруватості, структурно-текстурних рис і складу кластичногоматеріалу порід дало підстави зачислити відклади згаданого розрізу до штормових утворень – літодинамічного типу темпеститів. Відслонений фрагмент їхрозрізу має добре виражену горбисту скісну шаруватість й ерозійні поверхнірозмиву в основі нашарувань. У підошві секвенцій часто залягають лінзи несортованого піщано-детритового матеріалу, подекуди з уламками глини. Верхніхінтервалів секвенцій темпеститів здебільшого немає внаслідок їх розмивання,яке призвело до накладення (амальгамації) інтервалів горбистої скісної шаруватості. Амальгамація секвенцій, переважаня у них різнозернистих псамітів значної потужності (до 0,3–0,4 м) з численним детритом літотамній є характерними рисами проксимального типу темпеститів. У розрізах баденію околицьЛьвова цей тип відкладів описано вперше.

Ключові слова: Східноєвропейська платформа, баденський регіоярус, літодинамічний тип, темпестити, горбистоскісна шаруватість (хаммоки), палеогеографія.
Повний текст:

PDF

Посилання1. Венглинский И. В. Стратотипы миоценовых отложений Волыно-Подольськой плиты, Предкарпатского и Закарпатского прогибов / И. В. Венглинский, В. А. Горецкий. - Киев : Наук. думка, 1979. - 172 с.

2. Генералова Л. Штормові відклади баденського моря - новий науково-пізнавальнийоб'єкт гори Кортумової (Розточчя) / Л. Генералова, Л. Хом'як, Т. Дворжак, О. Дворжак // Всеукр. конф. "Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта,практика" / відп. ред. М. Павлунь : матеріали конф., 19-21 вересня 2019 р. - Львів :ЛНУ імені Івана Франка, 2019. - С. 32-34.

3. Геологічні пам'ятки України:у 4 т. Т.1 / В. П. Безвинний, С. В. Білецький,Д. С. Гурський, О. Б. Бобров та ін. ; [за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського,І. В. Антакової]. - Київ : ДІА, 2006. - 320 с.

4. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркуші М-34-ХVІІІ (РаваРуська), M-35-XІІІ (Червоноград), M-35-XIX (Львів) / Л. С. Герасимов, С. В. Чалий, А. А. Плотніков, І. І. Герасимова, Г. В. Полкунова, І. О. Костик, Т. Л.Євтушко ; [ред. В. Я. Веліканов, Б. Д. Возгрін]. - Київ : Міністерство екології таприродних ресурсів України, державна геологічна служба, Національна акціонернакомпанія "Надра України", Дочерне підприємство "Західукргеологія", Львівськагеологрозвідувальна експедиція, 2004. - 118 с.

5. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркуші М-35-ХX (Тернопіль). Волино-Подільська серія. / Т. С. Борисенко, О. В. Усмінська, Л. В. Бедрак,Є. В. Гадючка, В. К. Усмінський, О. А. Циба, Н. І. Бездітна; [ред. В. Я. Веліканов,І. В. Саніна]. - Київ : Державна геологічна служба, Північне державне регіональнегеологічне підприємство "Північгеологія", 2009. - 114 с.

6. Зейлахер А. Событийная седиментация. Известковые и кварцево-песчаные темпеститы / А. Зелайхер; [ред. Г. Эйнзеле; А. Зейлахер] // Циклическая и событийнаяседиментация: пер. с англ. - Москва : Мир, 1985. - С. 161-173.

7. Крейза Р. Д. Роль штормовых процессов в образовании пластов ракушняка в палеозойских шельфовых обстановках / Р. Д. Крейза, Р. К. Бомбах; [ред. Г. Эйнзеле;А. Зейлахер] // Циклическая и событийная седиментация : пер. с англ. - Москва :Мир, 1985. - С.195-202.

8. Кудрин Л. Н. Стратиграфия, фации и екологический анализ фауны палеогеновых инеогеновых отложений Предкарпатья / Л. Н. Кудрин. - Львов : Изд-во Львов. ун-та,1966. - 174 с.

9. Мурдмаа И. О. Фации океанов / И. О. Мурдмаа. - Москва: Наука, 1987. - 303 с.

10. Обстановки осадконакопления и фации : в 2 т. Т.1 / X. Г. Рединг, Дж. Д. Коллинсон, Ф. А. Аллен, Т. Эллиотт, Б. Ш. Шрейбер, Г. Д. Джонсон, К. Т. Болдуин, Б. У. Селлвуд, Х. К. Дженкинс, Д. А. В. Стоу, М. Эдуардз, А. X. Г. Митчелл; пер. с англ.под ред. X. Г. Рединга. - Москва : Мир, 1990. - 352 с.

11. Стратиграфія УРСР : в 11 т. Т.10 / [за ред. В. Г. Бондарчук, В. Я. Дiдковский,В. Г. Кулiченко]. - Київ : Наук. думка, 1975. - 271 с.

12. Тевелев Арк. В. Последовательность осадконакопления в импульсных (импактных) обстановках седиментации / Арк. В. Тевелев // Бюл. Моск. о-ва испытателейприроды. Отд. геол. - 2017. - Т. 92. Вып. 4. - С. 69-80.

13. Усмінська О. В. Палеогеографічні обстановки осадконагромадження міоцену вмежах центральної частини Волино-Поділля / О. В. Усмінська // Збірн. наук.праць ІГН НАН України. - 2010. - Вип. 3. - С. 111-115.
14. Усмінська О. В. Умови формування міоценоих відкладів в межах центральноїчастини Волино-Поділля / О. В. Усмінська // Геолог України. - 2013. - № 2(42). -С. 117-126.
15. Усминская А. В. Литологический анализ и перспективность волынских слоёвмиоцена центра Волыно-Подолья / А. В. Усминская // Scientific Journal"ScienceRise": Геологічні науки. - 2014. - № 2(2) - С. 110-116.
Crossref · Google Scholar

16. Ager D. V. Storm deposits in the Jurassic of the Moroccan High Atlas / D.V. Ager //Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 1974. - Vol. 15. - P. 83-93.
Crossref · Google Scholar

17. Dott R. H. Hummocky stratification: significance of its variable bedding sequences /R. H. Dott, J. Bourgeois // Geological Society of America. - 1982. - Vol. 93. - P. 663-680.
Crossref · Google Scholar

18. Duke W. L. Shelf sandstones and hummocky cross stratification: New insights onstormy debate / W. L. Duke, R. W. C. Arnott, R. J. Cheel // Geology. - 1991. - Vol.19. -P. 625-628.
Crossref · Google Scholar

19. Harms J. C. Depositional environments as interpreted from primary sedimentarystructures and stratification sequences / J. C. Harms, J. B. Southard, D. R. Spearing,R. G. Walker // Society of Economic Paleontologists and Mineralogists. Short CourseNotes. - 1975. - No2. - 161 p.
Google Scholar

20. Hobday D. K. Fair weather versus storm processes in shallow marine sand bar sequences in the late PreCambrian of Finnmark, North Norway / D. K. Hobday, H. G. Reading// J. sedim. Petrol. - 1972. - Vol. 42. - P. 318-325.
Crossref · Google Scholar

21. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget / G. Einsele. -Berlin : Springer-Verlag, 1992. - 615 p.
Crossref · Google Scholar

22. Kovac M. Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climateand eustatic sea-level changes / M. Kovac, A. Andreyeva-Grigorovich, Z. Bajraktarevic, R. Brzobohaty, S. Filipescu, L. Fodor, M. Harzhauser, A. Nagymarosy,N. Oszczypko, D. Pavelico, F. Rogl, B. Saftico, L. Sliva, B. Studencka // GeologicaCarpathica. - 2007. - Vol. 58, No. 6. - P. 579-606.
Google Scholar

23. Kuenen Ph .H. Turbidity currents as a cause of graded bedding / Ph. H. Kuenen,C. I. Migliorini // Journal of Geology - 1950. - Vol. 58. - P. 91-127.
Crossref · Google Scholar

24. Lis P. Middle Miocene deposits in Carpathian Foredeep: facies analysis and implications for hydrocarbon reservoir prospecting / P. Lis, A. Wysocka // Annales SocietatisGeologorum Poloniae. - 2012. - Vol. 82. - P. 239-253.
Google Scholar

25. Morton R. A. Formation of storm deposits by wind-forced currents in the Gulf of Mexico and the North Sea / R. A. Morton [Book Editor(s): S. D. Nio, R. T. E. Shüttenhelm,Tj. C. E. Van Weering] // Holocene Marine Sedimentation in the North Sea Basin:International Association of Sedimentologists. - 1981. - No. 5. - P. 385-396.
Crossref · Google Scholar

26. Radwański A. Badenian (Middle Miocene) echinoids and starfish from western Ukraine,and their biogeographic and stratigraphic significance / A. Radwański, M. Górka, A.Wysocka // Acta Geologica Polonica. - 2014. - Vol. 64, No. 2. - P. 207-247.
Crossref · Google Scholar

27. Shanmugam G. Deep‐water processes and facies models: Implications for sand‐stone petroleum reservoirs / G. Shanmugam [edited by G. Shanmugam]. - Am‐sterdam ; Elsevier : Handbook of petroleum exploration and production, 2006. -Vol. 5. - 476 p.
Google Scholar

28. Wysocka A. Clastic Badenian deposits and sedimentary environments of the RoztoczeHills across the Polish-Ukrainian border / A. Wysocka // Acta Geologica Polonica. -2002. - Vol. 52. - P. 535-561.
Google Scholar

29. Wysocka A. Mykolaiv Sands in Opole Minor and beyond: Sedimentary features andbiotic content of Middle Miocene (Badenian) sand shoals of Western Ukraine / A. Wysocka, A. Radwański, M. Górka // Geological Quarterly. - 2012. - Vol. 56. - P. 475-492.
Crossref · Google Scholar

REFERENCES

1. Venglinsky, I. V., Goretsky, V. A. (1979). Stratotipy miotsenovykh otlozheniy VolynoPodol's'koy plity, Predkarpatskogo i Zakarpatskogo progibov. Kyiv : Nauk. dumka.

2. Heneralova, L., Khom'yak, L., Dvozhák, T., Dvozhák, O. (2019). Shtormovi vidkladybadens'koho morya - novyy naukovo-piznaval'nyy ob'yekt hory Kortumovoyi (Roztochchya). Vseukr. konf. "Ekolohichni problemy nadrokorystuvannya. Nauka, osvita, praktyka". vidp. red. M. Pavlun' : materialy konf., 19-21 veresnya 2019 r. L'viv: LNU imeniIvana Franka.

3. Bezvynnyy, V. P., Bilets'kyy, S. V., Hurs'kyy, D. S., Bobrov, O. B. (2006). Heolohichnipam'yatky Ukrayiny: u 4 t. T. 1. za red. V. I. Kalinina, D. S. Hurs'koho, I. V. Antakovoyi. Kyiv : DIA.

4. Herasymov, L. S., Chalyy, S. V., Plotnіkov, A. A., Herasymova, І. І., Polkunova, H. V.,Kostyk, I. O., Yevtushko, T. L. (2004). Derzhavna heolohichna karta Ukrayiny masshtabu 1:200 000 arkushi M-34-KHVIII (Rava-Rus'ka), M-35-XIII (Chervonohrad), M-35-XIX (L'viv). red. V. Ya. Velikanov, B. D. Vozgrin. Kyiv: Ministerstvo ekolohiyi tapryrodnykh resursiv Ukrayiny, derzhavna heolohichna sluzhba, Natsional'na aktsionernakompaniya "Nadra Ukrayiny", Docherne pidpryyemstvo "Zakhidukrheolohiya",L'vivs'ka heolohrozviduval'na ekspedytsiya.

5. Borysenko, T. S., Usmins'ka, O. V., Bedrak, L. V., Hadyuchka, Ye. V., Usmins'kyy,V.K., Tsyba, O. A., Bezditna, N. I. (2009). State geological map of Ukraine on a scaleof 1: 200 000 arkushі М-35-ХX (Ternopil). Volino-Podilska serіya. red. V. Ya. Velikanov, I. V. Sanіna. Kyiv : Derzhavna heolohichna sluzhba, Pivnichne derzhavne rehional'ne heolohichne pidpryyemstvo "Pivnichheolohiya".

6. Zeylakher, A. (1985). Sobytiynaya sedimentatsiya. Izvestkovyye i kvartsevo-peschanyyetempestity. red. G. Eynzele, A. Zeylakher. Tsiklicheskaya i sobytiynaya sedimentatsiya.Per s angl. - Moskva : Mir.

7. Kreyza, R. D. Bombakh, R. K. (1985). Rol'shtormovykh protsessov v obrazovanii plastov rakushnyaka v paleozoyskikh shel'fovykh obstanovkakh. red. G. Eynzele; A. Zeylakher. Tsiklicheskaya i sobytiynaya sedimentatsíya. Per s angl. Moskva : Mir.

8. Kudrin, L. N. (1966). Stratigrafiya, fatsii i yekologicheskiy analiz fauny paleogenovykh ineogenovykh otlozheniy Predkarpat'ya. L'vov : Izd-vo Lvov. un-ta.

9. Murdmaa, I. O. (1987). Fatsii okeanov. - Moskva : Nauka.

10. Reding, X. G., Kollinson, Dzh. D., Allen, F. A. i dr. (1990). Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii: v 2-kh t. T. 1. Pod. red. X. G. Redinga; per. s angl. Moskva : Mir.

11. Stratigrafíya URSR: u 11 t. T.10. (1975). za red. Bondarchuk, V. G., Didkovskiy,V. Ya., Kulichenko, V. G. Kyiv : Nauk. dumka.

12. Tevelev, Ark. V. (2017). Posledovatel'nost' osadkonakopleniya v impul'snykh (impaktnykh) obstanovkakh sedimentatsii. Byul. Mosk. o-va ispytateley prirody. otd. geol.,t. 92, vyp. 4., 69-80.

13. Usmins'ka, O. V. (2010). Paleoheohrafichni obstanovky osadkonahromadzhennyamiotsenu v mezhakh tsentral'noyi chastyny Volyno-Podillya. Zbirn. nak. Prats' IHNNAN Ukrayiny, vyp. 3, 111-115.

14. Usmins'ka, O. V. (2012). Umovy formuvannya miotsenoykh vidkladiv v mezhakhtsentral'noyi chastyny Volyno-Podillya. Heoloh Ukrayiny, No. 2(42), 117-126.

15. Usminskaya, A. V. (2014). Litologicheskiy analiz i perspektivnost' volynskikh sloyovmiotsena tsentra Volyno-Podol'ya. Scientific Journal "ScienceRise": Geologíchní nauki,No. 2(2), 110-116.
Google Scholar

16. Ager, D. V. (1974) Storm deposits in the Jurassic of the Moroccan High Atlas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 15, 83-93.
Crossref · Google Scholar

17. Dott, R. H., Bourgeois, J. (1982). Hummocky stratification: significance of its variablebedding sequences. Geological Society of America, 93, 663-680.
Crossref · Google Scholar

18. Duke, W. L., Arnot, R. W. C., Cheel, R. J. (1991). Shelf sandstones and hummockycross stratification: New insights on stormy debate. Geology, 19, 625-628.
Crossref · Google Scholar

19. Harms, J. C., Southard, J. B., Spearing, D. R., Walker, R. G. (1975). Depositional environments as interpreted from primary sedimentary structures and stratification sequences. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists. Short Course Notes,No. 2, 161.
Google Scholar

20. Hobday, D. K., Reading, H. G. (1972). Fair weather versus storm processes in shallowmarine sand bar sequences in the late PreCambrian of Finnmark, North Norway. J. sedim. Petrol, vol. 42, 318-325.
Crossref · Google Scholar

21. Einsele, G. (1992). Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget. Berlin:Springer-Verlag.
Crossref · Google Scholar

22. Kovac, M., Andreyeva-Grigorovich, А., Bajraktarevic, Brzobohaty, R., Filipescu S.,Fodor L. et al. (2007). Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes. Geologica Carpathica, 58, 6, 579-606.
Google Scholar

23. Kuenen, Ph. H., Migliorini, C. I. (1950). Turbidity currents as a cause of graded bedding. Journal of Geology, 58, 91-127.
Crossref · Google Scholar

24. Lis, P., Wysocka, A. (2012). Middle Miocene deposits in Carpathian Foredeep: faciesanalysis and implications for hydrocarbon reservoir prospecting. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 239-253.
Google Scholar

25. Morton R. A. (1981). Formation of storm deposits by wind-forced currents in the Gulfof Mexico and the North Sea. Book Editor(s): S. D. Nio, R. T. E. Shüttenhelm, Tj. C. E. Van Weering. Holocene Marine Sedimentation in the North Sea Basin: International Association of Sedimentologists. Special Publication, 5, 385-396.
Crossref · Google Scholar

26. Radwański, A. Górka, M., Wysocka, M. (2014). Badenian (Middle Miocene) echinoidsand starfish from western Ukraine, and their biogeographic and stratigraphic significance. Acta Geologica Polonica, 64, 2, 207-247.
Crossref · Google Scholar

27. Shanmugam, G. (2006). Deep-water processes and facies models: Implications forsandstone petroleum reservoirs. Ed. by G. Shanmugam. Amsterdam; Elsevier: Handbook of petroleum exploration and production, 5, 476 p.
Google Scholar

28. Wysocka, A. (2002). Clastic Badenian deposits and sedimentary environments of theRoztocze Hills across the Polish-Ukrainian border. Acta Geologica Polonica, 52, 535-561.
Google Scholar

29. Wysocka, A., Radwański, A., Górka, M. (2012). Mykolaiv Sands in Opole Minor andbeyond: Sedimentary features and biotic content of Middle Miocene (Badenian) sandshoals of Western Ukraine. Geological Quarterly, 56 (3), 475-492.
Crossref · Google Scholar


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.