№ 45 (2014)

Випуск 45

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.45

Зміст

S. Kukurudza
PDF
P. Tretyak
PDF
I. Kozak, P Strzeliński, A. Węgiel, T. Zawiła-Niedźwiecki, M Zasada, A. Stępień, P. Kociuba, H Kozak
PDF
F. Zuzuk, I. Netrobchuk
PDF
M. Nazaruk
PDF
S. Stoyko, I. Koynova
PDF
А Моtuzko, Y Yelovicheva, D Ivanov, Ye Коzlov, N Pisarchuk, V Makchnach
PDF
V. Martynyuk
PDF
M. Pytuliak, M. Pytuliak
PDF
P. Shtoyko
PDF
T. Melnyk, N. Melnyk
PDF
T. Partyka, T. Bedernichek, Z. Hamkalo
PDF
I. Koinova, M. Holovatyi
PDF
Z. Tarnavska-Teterska
PDF
І. Feketa
PDF
M. Chernyavskyy, H. Izhyk
PDF
D. Karabchuk
PDF
A. Kyrylchuk
PDF
А. Baitsar
PDF
A. Pavelko, M. Syrotyuk
PDF
L. Gileta
PDF
І. Rozhko, L. Bezruchko
PDF
M. Nazaruk, Y. Zhuk
PDF
O. Perkhach, D. Rypych
PDF
M. Peleshok, M. Petrovska
PDF
Y. Ivakh
PDF
A. Kizun
PDF
H. Hrytsay, F. Kiptach
PDF
F. Kiptach
PDF
T. Gurska
PDF
О. Antoshyk
PDF
L. Bey
PDF
S. Komarytsia
PDF
L. Mytro
PDF
M. Kret
PDF
Ya. Sanislo-Pekar, G. Budnikov
PDF
O. Pylypovych
PDF
M. Chernyavskyy, P. Telish, I. Kolyadzhyn
PDF
N. Blazhko
PDF
N. Kuchmanych
PDF
K. Dudarchuk, I. Illiash
PDF
V. Grekh
PDF
V. Khudoba
PDF
О. Budko
PDF
O. Babych
PDF
Y. Ilchyshyn
PDF
N. Kepeniak
PDF
I. Sholok
PDF
O. Kormylo
PDF
L. Ojcius, M. Kostolovych
PDF
V. Shushnyak, H. Savka
PDF
Y. Zinko, M. Malska, M. Ivanyk, S. Blagodyr
PDF
V. Brusak, D. Krychevska
PDF
S. Kukurudza, P. Telish
PDF