ПРИЧИНИ ОПІДЗОЛЕНОСТІ ҐРУНТІВ

Fedir Topolnyi, Olha Helevera

Анотація


Із виникненням ґрунтознавства як науки тривають дискусії щодо походження генетично
близьких до чорноземів, проте розташованих дещо північніше основних масивів останніх – сірих
опідзолених і дерново-підзолистих ґрунтів, особливо тих із них, які тривалий час знаходяться
не під лісовою рослинністю.
Здебільшого вітчизняні дослідники вважають, що визначальним у формуванні певного
типу ґрунтів є тип рослинності. Гумус може утворюватись лише з опаду трав. На чорноземах
типових завжди була трав’яниста формація, а на чорноземах опідзолених або сірих опідзолених
ґрунтах, у тім числі на дерново-підзолистих ґрунтах, – були ліси. Така ідея про визначальну роль
рослинності у формуванні типів ґрунтів виникла у В. Докучаєва під час дослідження ґрунтів
Нижньогородської губернії. Альтернативні погляди, зокрема праці О. Набоких, отримували
різкі заперечення і були забутими.
У другій половині ХХ століття почали з’являтися праці, які не підтверджують поширену у
вітчизняних учених думку, ніби під лісовою рослинністю не може утворюватись гумус.
Під лісом ґрунт кисліший, адже з кореневими виділеннями надходить у ґрунт більше іонів
водню, які підкислюють середовище, чим сприяють засвоєнню важкорозчинних поживних
елементів, зокрема, фосфору.
Різноманіття ґрунтів рівнинних територій України, здебільшого, визначається
особливостями водного режиму. Якщо гідротермічний коефіцієнт близький до
1,0 – формуються чорноземи типові. Незначне промивання ґрунтової товщі зумовлює
вилуговування лужноземельних елементів – формуються чорноземи вилугувані. Значне
промивання виносить з верхніх горизонтів не лише розчинні сполуки, а й частково
мулисту фракцію: внаслідок процесу знемулювання формуються чорноземи опідзолені. З
послабленням дернового процесу нагромадження гумусу зменшується: формуються темно-
сірі та сірі опідзолені ґрунти.
Ключові слова: ґрунт, опідзолення, водний режим, типи рослинності.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8895

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons