НАУКОВІ ОСНОВИ ТОЧНОГО МЕХАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ
ҐРУНТУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ

Vitaliy Medvedev, Iryna Plisko, Svitlana Nakisko

Анотація


Точний механічний обробіток – принципово нова стратегія землеробства, що базується
на застосуванні інформаційних технологій та нових технічних засобів і передбачає здійснення
технологічних заходів з основного і передпосівного обробітку з урахуванням просторової
неоднорідності фізичних властивостей кореневмісного шару як індикаторів диференціації
обробітку поля. Висвітлено основні положення та етапи методики визначення просторової
неоднорідності ґрунтів земельної ділянки. Надано характеристику індикаторів точного
механічного обробітку ґрунту та перспективних методів вимірювання параметрів для точного
обробітку, в тому числі технічного та програмного забезпечення.
Запропоновано попередні нормативи фізичних властивостей оброблюваного шару для
обґрунтування інтенсивності основного механічного обробітку ґрунту. Надано характеристику
основних етапів переходу до точного землеробства, а також механізми, які покликані забезпечити
його ефективне функціонування. Розраховано очікувану економічну ефективність точного
землеробства.
Детально проаналізовано просторову неоднорідність орних земель України за основними
фізичними показниками (структурним складом, щільністю будови та твердістю) у посівному
шарі та плужній підошві. Проаналізовано деякі загальні закономірності прояву просторової
неоднорідності досліджених властивостей ґрунтового покриву земельних ділянок і врожаю в
усіх природних зонах України, що слугує основним аргументом для переходу від узагальнених
зональних технологій до точного механічного обробітку. Опрацьовано вихідні дані для
технологічного обґрунтування освоєння точного обробітку (за вмістом брил у посівному шарі).
На підставі урахування успішного досвіду освоєння систем точного землеробства розглянуто
перспективи на користь впровадження точного землеробства в Україні.
Ключові слова: ґрунт, просторова неоднорідність, точний обробіток, фізичні властивості.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8862

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons