ПРОФІЛЬНІ ДЕГРАДАЦІЇ ЧОРНОЗЕМІВ ОПІДЗОЛЕНИХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

Volodymyr Haskevych

Анотація


Викладено результати досліджень профільної деградації чорноземів опідзолених (Chernozems Chernic) Малого Полісся. Проаналізовано причини і наслідки цього небезпечного природно-антропогенного явища, яке призводить до зміни габітусу ґрунтів, втрат ґрунтової маси і гумусу, погіршення загальних фізичних властивостей і структурно-агрегатного складу, зниження родючості ґрунтів та нерентабельності землеробства. При вивченні профільної деградації чорноземів опідзолених використано такі методи: порівняльно-географічний, порівняльно-профільний, ґрунтових катен, аналітичний, статистичний. Польові дослідження проводили у післявегетаційний період.

За результатами досліджень, потужність профілю слабоеродованих чорноземів опідзолених, порівняно з нееродованими відмінами, зменшилась на 17,0–35,5 % від еталона, що відповідає задовільному і передкризовому стану; у середньоеродованих ґрунтів – на 32,2–63,4 %, ступінь деградації оцінено як передкризовий, кризовий і катастрофічний. У сильноеродованих відмінах потужність ґрунтової товщі зменшилась на 47,8–74,9 %, що засвідчує високий і надто високий (кризовий) рівень профільної деградації. Ерозійні втрати ґрунту, порівняно з еталоном, у чорноземах опідзолених слабозмитих становлять 1245,0–3744,6 т/га, середньозмитих – 6762,4–8321,0 т/га, у сильнозмитих – 8874,0–11595,0 т/га. З’ясовано, що з одного гектара чорноземів опідзолених слабозмитих унаслідок процесів водної ерозії у середньому винесено 39,47–118,70 т гумусу, середньозмитих – 214,36–237,98 т, сильнозмитих – 240,49–267,84 т. Середньорічні втрати гумусу сягають від 0,23–0,68 т/га у слабозмитих відмінах до 1,37–1,53 т/га – у сильноеродованих чорноземах опідзолених. Ерозійні процеси спричиняють погіршення фізичних властивостей ґрунтів. Залучення в оранку щільних і малогумусних підорних горизонтів зумовлює ущільнення ґрунтів і погіршення структури. Мінімізація профільної деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся можлива за умов застосування системи протиерозійних заходів, передусім консервації сильноеродованих земель, впровадження ґрунтозахисних прийомів обробітку ґрунту, оптимізації структури посівних площ, виключення просапних культур на схилах крутістю понад 3°, консолідації дрібних ділянок у масиви більшої площі. Необхідно також запровадити систему базового і кризового моніторингів за станом еродованих земель.


Ключові слова


Мале Полісся, чорноземи опідзолені, профільна деградація, водна ерозія, гумус, консервація ґрунтів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshhuk, M. D. (1999). The strategy of resumption of fertility and protection of eroded soils. Genesis, geography and ecology of soils. Lviv, LNU im. I. Franko 249–250 (in Ukrainian).

Haskevych, V. G. (2006). Erosive degradation of grey forest soils of Pobuzhzhya Range. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 33, 62–69 (in Ukrainian).

Haskevych, V. G. (2010). Theoretical Fundamentals and Applied Aspects of Soils Degradation of Small Polissya. Dissertation on conferring the scientifi c degree of doctor of geography sciences in speciality: 11.00.05. Lviv, 851 pp. (in Ukrainian).

Haskevych, V., & Sova, O. (2012). Transformation of morphological characters chernozems podzolic Syan-Dniester hills due to erosion processes. Physical geography and geomorphology 2 (66), Kyiv: VGL “Obriyi”, 312–319 (in Ukrainian).

Dobrovolski, G. V. (2002). Degradation and guard of soils. Moscow: Moscow University Publishing house, 654 pp. (in Russian).

Ivaniuk, H., Tarasyuk, N., & Haskevych, V. (2008). Gumus condition of erosion podzolic chernozems of Pasmove Pobuzhzhya. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 35, 110–117 (in Ukrainian).

Kanash, O. P. (1999). Conservation of eroded and unproductive land as one of the measures to optimize land use. Genesis, geography and ecology of soils, Lviv, LNU im. I. Franko 156–159 (in Ukrainian).

Krupenikov, I. A. (2008). Chernozems. Genesis, perfection, the tragedy of degradation, ways of protection and rebirth. Kishineu: Pontos, 288 pp. (in Russian).

Lisetskiy, F. N., Svetlichnyy, A. A., & Chernyy, S. G. (2012). Modern problems of erosivity, Belgorod: Konstanta, 447 pp. (in Russian).

Medvedev, V. V. (2013). Physical degradation of chernozems. Diagnostics. The reasons. Conseguences. The prevention. Kharkov: “Gorodskaya tipografi ya”, 324 pp. (in Russian).

Method of monitoring the land in a state of crisis (1998). Kharkiv: IG & A Sokolovskogo Pub., 88 pp. (in Ukrainian).

Montgomery, David, R. (2015). Soil. The erosion of civilizations. Ankara, 434 pp. (in Russian).

Pavlyuk, N. M., & Haskevych, V. G. (2011). Gray forest soils of Opillya. Lviv, Lviv Ivan Franko National University Press, 322 pp. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8742

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)