РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ГІРСЬКО-ЛУЧНО-БУРОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ПРОЦЕСИ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ

Andrii Barannyk

Анотація


Досліджено особливості валового хімічного складу гірсько-лучно-буроземних та
антропогенно змінених ґрунтів Свидовецького масиву Українських Карпат. Визначено
співвідношення вмісту оксидів найважливіших хімічних елементів мінеральної частини гірсько-
лучно-буроземних ґрунтів та ґрунтотворних порід. Встановлено основні трансформаційні
процеси мінеральної частини досліджуваних ґрунтів та ґрунтотворних порід. Особливістю
валового хімічного складу гірсько-лучно-буроземних ґрунтів є високий вміст оксидів Силіцію,
підвищений вміст оксидів Алюмінію та Феруму. Сумарний їхній вміст знаходиться в межах
94 %, що опосередковано засвідчує значну хімічну однорідність ґрунтової товщі з материнською
породою. Відносне накопичення SiO2 у верхніх генетичних горизонтах ґрунтового профілю
зумовлене фізичною дезінтеграцією силікатних порід. Його відносний валовий вміст поступово
зменшується від 76,10–77,43 % до 72,28–76,93 % з переходом до ґрунтотворної породи. З’ясовано,
що винесення сесквіоксидів за межі ґрунтового профілю обумовлює формування збідненого
ґрунтового профілю на оксид Алюмінію та оксид Феруму, порівняно з незміненою ґрунтотворною
породою. Абсолютні величини показників фактора вилуговування лужноземельних металів
зростають у напрямі до ґрунтотворної породи, що засвідчує інтенсивніший розвиток процесів
внутрішньоґрунтового вивітрювання у верхній частині ґрунтового профілю, обумовлених
фізичною і хімічною дезінтеграцією алюмосилікатів і винесенням сполук розпаду у нижчі
генетичні горизонти. Аналіз результатів щодо балансу валових запасів оксидів засвідчив, що під
час формування гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Свидовецького і Чорногірського масивів з
генетичних горизонтів ґрунтового профілю піддаються виносу як оксиди тривалентних металів
(Алюміній та Ферум), так і сполуки лужноземельних металів. Кількісний валовий хімічний аналіз
не показав істотних відмінностей у речовинному складі гірсько-лучно-буроземних цілинних та
антропогенно змінених ґрунтів.
Ключові слова: гірсько-лучно-буроземні ґрунти, валовий хімічний склад, Свидовецький
масив, Українські Карпати.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8733

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons