МЕРЕЖА ГЕОПАРКІВ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

Ya. Kravchuk, A. Bogutski, Yu. Zinko, V. Brusak, D. Krychevska, S. Blagodyr, O. Shevchuk

Анотація


Подано методологічні та методичні підходи до формування геопарків – нової категорії збереження та сталого використання геоспадщини. Обґрунтовано мережу потенційних геопарків в Україні на базі існуючих природоохоронних територій з багатою геоспадщиною. Репрезентовану схему структурної і територіальної організації для проектованих геопарків на заході України на прикладі Карпатського регіону та Поділля. Обґрунтовано головні проектувально-організаційні аспекти впровадження категорії національних геопарків у систему заповідних територій України.


Ключові слова


геопарк, геоспадщина, мережа національних геопарків України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаменко О. М. “Парк Льодовикового періоду” в Старуні / О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Л. В. Міщенко // Викопна фауна і флора останнього зледеніння: тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ; Краків, 2007. – С. 29–31.

Брусак В. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтр / В. Брусак, К. Москалюк // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – 2012. – Вип. 40. – Ч. 1. –С. 132–141.

Геологічні пам’ятки України: [у 3 т.] / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т. 1. – 320 с.

Голтуренко І. Геологічний парк Миколаївщини / І. Голтуренко, В. Манюк, В. Артамонов // Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі: зб. матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. – К.: Логос, 2011. – С. 30–33.

Зінько Ю. В. Формування міжнародного геопарку “Скелясті Бескиди” як центру геотуризму / Ю. В. Зінько // Вісн. Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 83–93.

Зінько Ю. Передумови створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. Зінько, О. Шевчук // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 7–12.

Зінько Ю. Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування / Ю. Зінько, А. Богуцький, В. Брусак та ін. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16 – С. 33–45.

Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.

Кравчук Я. Рельєф Вулканічного пасма Українських Карпат: монографія / Я. Кравчук, Я. Хомин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 189 с.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – Вип. 40. – Ч. 2. – 2012. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі / Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак та ін. // Наук. вісник Чернів. націон. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 612–613: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 102–107.

Москалюк Е. Подольские Толтры: риф на суше. Анализ рельефа для оптимизации природопользования / Екатерина Москалюк. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 146 s.

Рельєф України: навч. посібн. / [Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв та ін.]; за заг. ред. В. В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 688 с.

Стецюк В. Визначні пам’ятки рельєфу України як рекреаційний ресурс / В. Стецюк, Г. Сільченко, П. Біличенко // Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі: зб. матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. – К.: Логос, 2011. – С. 123–126.

Шевчук О. Геопарки як форма збереження геоспадщини, розвитку геотуризму та геоосвіти / О. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 357–370.

Шевчук О. Методичні засади створення національних геопарків в Україні / О. Шевчук // Наук. вісн. Чернів. націон. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 587–588: Географія. – Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 2011. – С. 82–88.

Bogucki A. Podstawy konceptualne rozwoju sieci geoparków na Ukrainie / [A. Bogucki, Ja. Krawczuk, W. Brusak i in.] // Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka: Streszczenia wystąpień. – Lublin, 2011. – S. 9–11.

Global Geoparks Network [Electronic resource]. – 2010. – [Cited 2011, 24 Oct.]. – Available from: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/ geoparks/ members/

European Geoparks Network (EGN) [Electronic resource]. – April 2010. – [Cited 2011, 1 Nov.]. – Available from: www.europeangeoparks.org/

UNESCO Geoparks Programme – a new initiative to promote a global network of geoparks safeguarding and developing selected areas having significant geological features // Hundred and fifty-sixth Session. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Executive Board. – Paris, 1999. – S. 1–4.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.46.1472

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)