Подання

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї праці на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна(CC BY 4.0), котра дозволяє іншим особам розповсюджу­вати опубліковану статтю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та її першу публікацію у цьому журналі.

Конфлікт інтересів

Усі автори поданого рукопису повинні визнати та розкрити будь-який існуючий конфлікт інтересів або потенційний конфлікт інтересів, що може спотворити їхню роботу та упереджено представляти результати на користь або проти однієї речі, людини чи групи порівняно з іншою, як правило, несправедливим чином.

Псевдонауковість

У дослідженні необхідно уникати проявів псевдонауки (Research Misconduct), що включає сфабрикування, фальсифікацію даних, плагіат та неетичне поводження з суб'єктами дослідження, а разом із рукописом слід подавати спеціальну заяву з цього приводу. "Research Misconduct" означає будь-які дії, які передбачають цілеспрямоване маніпулювання науковим записом таким чином, щоб він більше не відображав спостережувану правду чи неправильне поводження з суб'єктами дослідження. Якщо редакція підозрює авторів чи рецензентів публікацій та неопублікованих робіт у вчиненні ними псевдонаукових дій, вона може попросити роботодавців авторів чи рецензентів або інший відповідний орган розслідувати цю справу, або вона може провести розслідування самостійно. Редакція зробить усі розумні спроби отримати прийнятне рішення проблеми.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.