Вісник Львівського університету. Серія географічна

Проблематика: природничо-географічні науки: географія ґрунтів, біогеографія, геоморфологія, палеогеографія, фізична географія, ландшафтознавство, а також економічна та соціальна географії, географія туризму, охорона природи, гео- та соціоекологія тощо.

"Вісник Львівського університету. Cерія географічна" належить до  наукових фахових видань України категорії  Б (02.07.2020), в яких можуть публікуватися статті за спеціальностями:

103 Науки про землю; 106 Географія

Індексується у наукометричних базах даних IndexCopernicus, CrossRefDatabase, GoogleScholar, Ulrichsweb (Ulrich’sPeriodicalsDirectory), OpenUkrainianCitationIndex, Dimensions, WorldCat.