ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

Oleksandra Basyuk

Анотація


Розглянуто трансформацію поняття “невротичні розлади” з часів В. Кулена дотепер.
Проаналізовано різноманітні підходи до розуміння невротичних розладів та їх класифікації.
Зазначено особливості відображення неврозів в МКХ-10 у контексті сучасних поглядів на
психогенез неврозів. З’ясовано необхідність створення нових моделей невротичності, які
ґрунтувалися б на механізмах, спільних для всіх невротичних розладів, і сприяли б якісній
розробці психокорекційних програм з метою зниження рівня невротичності.
Ключові слова: невротичні розлади, варіанти неврозів, характерологічний статус неврозу,
нозологічна позиція, психоаналіз, біхевіоризм, гуманістична психологія, психокорекція.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.