ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ЯК АТРИБУТ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Dаriya Zubrytska

Анотація


Досліджено загальні засади діяльності політичної опозиції. Висвітлено суть і зміст
поняття “політична опозиція”, подано найважливіші характеристики її ролі в державах зі
сталою демократією, розкрито основні форми і методи діяльності цього політичного
інституту, особливості його функціонування. Сформульовано мету опозиції, яка полягає в
приході до влади, самостійному позиціонуванні й виборі власної моделі поведінки серед
різних владних і політичних акторів. Визначальним чинником під час вибору лінії поведінки
опозиції завжди є потреби і вимоги електоральної бази, що зумовлює відповідальність партії за
свої дії перед виборцями. Уточнено головні завдання опозиції, суть яких не лише в боротьбі за
владу і її скинення, а також у тому, щоб наявну систему змінити, виправити і поліпшити.
Проаналізовано правила відносин влади й опозиції, які мають формуватися на основі закону,
розкрито роль і значення опозиції для демократизації українського суспільства. Наведено
приклади розподілу повноважень у парламентсько-президентських республіках.
Ключові слова: політична опозиція, авторитарний режим, політична система, коаліційна
більшість, політичний процес, парламентський контроль.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.