ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ:ЕТНОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Oleg Rudakevych

Анотація


Досліджено концептуальні підходи осмислення процесів формування національної
культури, що подані у модерністських теоріях нації. Зокрема, погляд Е. Гелнера на
національну культуру як сплав традиційно-народної та високої культур; ідея Е. Сміта про
формування нації з латеральних і демотичних етносів, що призводить до утвердження масової
громадянської культури; судження В. Кимлічки про націєгенезу на основі формування так
званої соцієтальної культури, що становить собою спільність мови та базових суспільних
інститутів. Крізь призму названих концептуальних ідей охарактеризовано стан, тенденції та
проблеми становлення національної культури в сучасному українському суспільстві.
Ключові слова: нація, латеральний етнос, демотичний етнос, традиційно-народна культура,
висока культура, громадянська культура, соцієтальна культура, національна культура, генеза
національної культури.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.