ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУРНОЇ (СОЦІАЛЬНОЇ) АНТРОПОЛОГІЇ З ЕТНОГРАФІЄЮ, ЕТНОЛОГІЄЮ ТА СОЦІОЛОГІЄЮ

Lydija Safonik

Анотація


Розкрито проблему взаємозв’язку культурної (соціальної) антропології з етнографією,
етнологією та соціологією. Особливості новітньої модифікації антропології розглянуто в
публікаціях багатьох українських і закордонних авторів. Проаналізовано підходи до розуміння
сутності та предметного поля культурної (соціальної) антропології в поглядах учених різних
країн. Зазначено, що етнографію та культурну (соціальну) антропологію зближує основний
об’єкт дослідження – народи. Соціальна та культурна антропологія різняться предметом
дослідження: соціальна антропологія вивчає наявні в людському суспільстві соціальні
інститути, культурна – конкретні аспекти культури спільноти. Окреслено досягнення
етнографії (на її ґрунті відбулося становлення польової антропології) та культурної
антропології (пройшла шлях від вивчення примітивних культур до цілісного дослідження
сучасних). Сьогодні класична етнологія трансформується в етнометодологію як напрям в
американській соціології, що впливає на процес розвитку етнології. Закцентовано, що
відмінність між соціологією та етнологією, соціологією та антропологією часто залишається
на рівні відмінностей освіти та методів дослідження. Сучасна українська антропологія,
етнологія та соціологія можуть сприяти у формуванні концепції мультикультурного підходу до
освіти, головна мета якої – допомогти студентам оволодіти багатоманітністю культурних
моделей.
Ключові слова: антропологія, культурна антропологія, соціальна антропологія, етнографія,
етнологія, соціологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.