КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ПРОПОЗИЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН

Andriy Lutsyshyn

Анотація


Розглянуто духовну ситуацію ХХ–ХХІ ст. з погляду комунікативної філософії.
З’ясовано, що головним завданням, яке ставить перед собою комунікативна філософія, є
раціональне обґрунтування універсальних підстав людського взаєморозуміння й гармонізація
стосунків між людьми та між людиною й навколишнім світом. Звернено увагу на те, що
комунікативна філософія пропонує відмінні від класичної філософії свідомості світоглядні
орієнтири. Засадничим для людського буття запропоновано розглядати феномен комунікації,
що визнається останнім підґрунтям свідомості, пізнання і суспільного буття. Наголошено, що
причиною сучасної духовної кризи є стратегічно орієнтований науково-технічний тип
поведінки людини. Зазначено, що оновлення людського життя відбувається під впливом
раціональної комунікації, зорієнтованої на досягнення взаєморозуміння між людьми.
Ключові слова: дискурс, комунікація, взаєморозуміння, комунікативна раціональність,
стратегічна раціональність, інтерсуб’єктивність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.