КРИТИЧНА ОНТОЛОГІЯ М. ГАРТМАНА І СУЧАСНА НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ

Igor Derzhko

Анотація


Розглянуто евристичні можливості критичної онтології М. Гартмана у становленні
посткласичної картини світу, побудованої на основі концепції холізму і синергізму, в контексті
яких світ постає як неподільна цілісність, що містить в основі метафізичну буттєву
протоструктуру, яка задає інтегральну єдність і осмисленість універсуму. Систематизовано й
проаналізовано головні евристичні ідеї нової онтології М. Гартмана, що є філософськими
корелянтами принципів і елементів посткласичного світорозуміння і світотлумачення.
Ключові слова: картина світу, онтологія, метафізика, антропний принцип, синергетика,
телеологія, посткласична парадигма, філософія постмодернізму.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.