УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В ХХІ СТОРІЧЧІ: ФІЛОСОФСЬКО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Liudmyla Ryzhak

Анотація


Досліджено стан і перспективи розвитку університетської освіти в Україні в умовах
глобалізації та євроінтеграції. В контексті синергетичної методології проаналізовано
становлення постнекласичної моделі освіти та принципи її функціонування. З’ясовано, що
виміром сучасної освіти є самоорганізуюча критичність особи, яка забезпечує її успішну
інтеграцію до вимог інформаційного суспільства. Розкрито риси інноваційної освіти, її
критичну креативність як основу саморозвитку особи. Постнекласична модель освіти,
орієнтуючи особу на соціальні вартості, слугує її критично-творчій самоорганізації та
самореалізації в динамічно змінному світі.
Ключові слова: інноваційна освіта, критичне мислення, креативне мислення, самоорганізуюча
критичність, синергетична рефлексія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.