ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКТОРА НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Tepla

Анотація


У статті розглянуто енергетичну складову конкурентоспро-
можності економіки України. Проаналізовано рівень забезпеченості
національної економіки власними енергоресурсами, обсяги спожи-
вання, видобутку та імпорту природного газу, нафти та вугілля.
Проведено порівняльний аналіз структури споживання енергоре-
сурсів та енергомісткості ВВП в Україні та світі. Окреслено
основні енергетичні проблеми вітчизняної економіки та напрями їх
вирішення.
Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки,
енергоресурси, забезпеченість енергоресурсами, структура спожи-
вання енергоносіїв, енергомісткість ВВП.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.