МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ІЗРАЇЛЮ

I. Shehynskyy

Анотація


Анотація. Метою дослідження є виявлення впливу інновацій ного чинника на темпи економічного зростання Ізраїлю. У публікації розглянуто механізми впливу інновацій та інноваційного розвитку держави на економічне зростання унікальної з багатьох точок зору країни. Кількісні параметри цього впливу виявлено за допомогою побудови кореляційної моделі, яка підтвердила існування тісного прямого зв’язку між впровадженням у виробництво інновацій та темпами розвитку економіки Ізраїлю. Доведено безпосередній вплив інноваційної складової бізнесової діяльності на такі макроекономічні показники як ВВП, ВВП на особу, обсяг експорту та обсяг залучення прямих іноземних інвестицій. Підтверджено, що саме сектор, який генерує інновації, є вагомим чинником залучення інвестицій в економіку та зростання частки високотехнологічного експорту країни. Він також формує одну з найістотніших переваг, які забезпечують Ізраїлю позитивну динаміку зростання реального ВВП та поліпшення інших показників, у тому числі зростання рівня зайнятості, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зниження її імпортозалежності. Для досягнення мети дослідження використано такі методи: узагальнення – для аналізу поглядів економістів на об’єкт дослідження; аналізу та синтезу – для уточнення основних наукових категорій, використаних у статті; графічного зображення – для унаочнення результатів дослідження й статистичних даних; формально-логічний – для визначення чинників економічного зростання Ізраїлю; порівняльного аналізу – для оцінювання стану інноваційної діяльності та рівня конкурентоспроможності економіки Ізраїлю; кореляційно-регресійного аналізу – для створення моделі впливу чинників конкурентоспроможності національної економіки на макроекономічні показники, що відображають рівень економічного розвитку країни.

Ключові слова: інновації, кореляційний аналіз, інноваційний розвиток, глобальний індекс інновацій, економічне зростання, конкурентоспроможність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6205

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.