Випуск № 1 (1948 рік)

ЗМІСТ

  Стр.

В.С. Соболев. О.С. Соболева.

Физико Химическая трактовка изоморфизма

5

А. Діброва.

Періодична система потенціалів іонізації.

19

А. Диброва.

Периодическая система потенциалов ионизации.
(резюме на русском языке)

35

В. К. Золотухин.

Об ацидиметрическом определении бериллия при помощи некоторых органических оксисоединений.

55

О. А. Пономаренко.

Про сумісну реакцію фталевого та тетрахлорфталевого ангідридів з гліцерином.

65

О. А. Пономаренко.

О совместной реакции фталевого и тетрахлорфталевого ангидридов с глицерином.
(резюме на русском языке)

73

О. А. Пономаренко, В.П. Перчик.

Про сумісну реакцію фталевого та 3-нітрофталевого ангідридів з гліцерином.

75

О. А. Пономаренко, В.П. Перчик.

О реакции фталевого и 3-нитрофталевого ангидридов с глицерном.
(резюме на русском языке)

79

Є. Є. Черкашин, Є. І. Гладишевский.

Хімічна активність стопів алюмінію з магнієм.

81

Є. Є. Черкашин, Є. І. Гладышевский.

Химическая активность сплавов алюминия с магнием.
(резюме на русском языке)

92

Т. М.Полонський, Л. О. Полонська.

Вплив ацетатів на капілярну активність ацетатної кислоти.

93

Т. М.Полонский, Л. О. Полонская.

Влияние ацетатов на капиллярнную активность ацетатной кислоты.
(резюме на русском языке).

102

Д. М. Грицан.

Розсіювальна здатність станатних електролітів.

103

Д. М. Грицан.

Рассеивающая способность станнатных електролитов
(резюме на русском языке)

108

М. І. Землянський, Є. Д. Єремицька.

Використання параальдегіду в реакції Гріньяра.

109

М. І. Землянский, Є. Д. Єремицкая.

Использование параальдегида в реакции Гриньяра.
(резюме на русском языке)

116

В. М. Потапов.

Одержання бромпентену (4,2) і його використання в магнійорганічному синтезі.

117

В. М. Потапов.

Получение бпромпентена (4,2) и его использование в магнийорганическом синтезе.
(резюме на русском языке)

125