РЕАКЦІЇ ВКЛЮЧЕННЯ, РОЗКЛАДУ ТА ЗАМІЩЕННЯ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ІНТЕРКАЛЯЦІЇ ЛІТІЮ У СТРУКТУРИ СПОЛУК Tb5Sn3 ТА Tb5Sb3

V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk

Анотація


Методами рентгенівської порошкової дифракції, скануючої електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії та електрохімічної інтеркаляції дослідили процеси розкладу–заміщення у структурі інтерметалічної матриці на прикладі сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3 з гексагональною структурою типу Mn5Si3. Під час електрохімічного літування досліджуваних сполук спочатку простежували утворення впорядкованих тернарних фаз Tb5Sn3Lixx ≤ 0,4 та Tb5Sb3Lix, x ≤ 0,2 структурного типу Hf5CuSn3, а за надлишку літію – заміщення атомів р-елемента у вихідній структурі на атоми Літію. Таке заміщення призвело до зменшення параметрів елементарної комірки стибій-вмісних фаз та утворення нових проміжних сполук Літію зі Станумом (Li17Sn4 структурного типу Li17Pb4) і Стибієм (Li2Sb структурного типу Mg2Ga та α-Li3Sb структурного типу BiF3). В усіх випадках простежували значну зміну морфології поверхні зерен та зменшення їхнього розміру.

 

Ключові слова: інтерметалічна сполука, інтеркаляція Літію, літій-іонні акумулятори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Handbook of battery materials / Ed. J. O. Besenhard. Weinheim; New York; Chichester; Brisbane; Singapore; Toronto: Wiley-VCH, 1999. 618 p.

Vincent C. A., Scrosati B. Modern batteries an introduction to electrochemical power sources: 2nd edn. London, New York: Arnold, 1997. 351 p.

Stetskiv A., Kordan V., Tarasiuk I. et al. Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium // Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7. P. 106–111.

Balińska A., Kordan V., Misztal R. et al. Electrochemical and thermal insertion of lithium and magnesium into Zr5Sn3 // J. Solid State Electrochem. 2015. Vol. 19. N 8. P. 2481–2490.

Stetskiv A., Kordan V., Kowalczyk G. et al. Electrochemical lithiation ang magnesiation of R5Sn3 (R = Y, Gd) alloys // Зб. наук. праць XV Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2015”. Львів, 2015. С. 233.

Кордан В., Зелінська О., Павлюк В. Електрохімічне літування фаз Z5Sn3 та

Zr5NiSn3-xMgx // Зб. наук. праць XV Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2015”, Львів. 2015. С. 225.

Kowalczyk G., Kordan V., Stetskiv A. et al. Lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys // Intermetallics. 2016. Vol. 70. P. 53–60.

Kordan V., Pavlyuk V., Zelinska O. Electrochemical insertion of lithium into tin and magnesium // Progr. and Book Abstr. XXth Intern. Sem. Phys. Chem. Solids. Lviv, 2015. P. 117.

Кордан В., Павлюк В., Зелінська О. Електрохімічне літування магнію та олова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2016. Вип. 57. № 1. С. 148–154.

Kraus W., Nolze G. Powder Cell for Windows. Berlin, 1999.

King G., Schwarzenbach D. Latcon. Xtal3.7 System. In: Hall S. R., du Boulay D. J., Olthof-Hazekamp R. (Eds). University of Western Australia, 2000.

http://chem.lnu.edu.ua/mtech/mtech.htm

Stetskiv A., Pavlyuk V. The ternary system R–Li–Sn (R = Y, Ce, Eu, Tb) // Coll. Abs. XІII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, 2016. P. 64.

Sangster J., Pelton A. D. The Li–Sb (Lithium–Antimony) System // J. Phase Equilib. 1993. Vol. 14(4). P. 514–517.

Morachevskii A. G. Thermodynamic Analysis of Alloys of the Lithium-Antimony System // Russ. J. Appl. Chem. 2002. Vol. 75 (3). P. 367–369.

Weppner W., Huggins R. A. Thermodynamic Properties of the Intermetallic Systems Lithium–Antimony and Lithium–Bismuth // J. Electrochem. Soc. 1978. Vol. 125. N 1. P. 7–14.

Kane M. M., Newhouse J. M., Sadoway D. R. Electrochemical Determination of the Thermodynamic Properties of Lithium–Antimony Alloys // J. Electrochem. Soc. 2015. Vol. 162 (3). P. A421–A425.

Kordan V. M., Prokoplyuk O. I., Pavlyuk V. V. et al. Electrochemical insertion of lithium into Ti3Sn // Тези доп. VIII Всеукр. наук. конф. студ. та асп. “Хімічні Каразінські читання – 2016”. Харків, 2016. С. 15–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.