НОВІ ПРЕДСТАВНИКИ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ Lu3Co2-xIn4 ТА Ho10Ni9In20 У СИСТЕМІ ScCoIn

N. Gulay, Yu. Tyvanchuk, Ya. Kalychak

Анотація


За результатами рентгенівського методу порошку визначено кристалічну структуру двох нових інтерметалідів: Sc3Co1,69In4 та Sc10Co9In19,6. Сполука Sc3Co1,69In4 належить до структурного типу Lu3Co2-xIn4, просторова група P a=7,6598(5), c=3,3617(3) Å. Координати атомів уточнені до Rf=4,74 %, RBragg=7,02 % і Boveral=1,9(2) Å2. Сполука Sc10Co9In19,60 належить до типу Ho10Ni9In20, просторова група P4/nmm, a=12,8220(7), c=9,0338(6) Å. Координати атомів уточнені до Rf=6,06 %, RBragg=8,63 % і Boveral=1,4(1) Å2. Досліджені сполуки продовжують серії ізоструктурних сполук R3Co2-xIn4 (R=Dy, Ho, Er, Tm, Lu), R10Co9In20 (R=Er, Tm, Lu) і R10Ni9In20 (R=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Sc).

 

Ключові слова: Скандій, Кобальт, Індій, тернарна сполука, кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kalychak Ya. M., Zaremba V. I., Pöttgen R. et al. Rare Earth–Transition Metal–Indides, in: K. A. Gschneider Jr., V. K. Pecharsky, J.-C. Bünzli (Eds.). Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Vol. 34. Amsterdam: Elsevier, 2005. P. 1–133.

Каличак Я. М. Система Ce–Co–In // Вісник. Львів. у-ту. Сер. хім. 1999. Вип. 38. С. 70–73.

Dzevenko M., Hamyk A., Tyvanchuk Y., Kalychak Y. Phase equilibria in the Er–Co–In system and crystal structure of Er8CoIn3 compound // Cent. Eur.

J. Chem. 2013. Vol. 11. No. 4. P. 604–609.

Zaremba R. I., Kalychak Ya. M., Rodewald U. Ch. et al. New Indides Sc6Co2,18In0,82, Sc10Ni9In19,44 and ScCu4In – Synthesis, Structure, and Crystal Chemistry // Z. Natuforshung. 2006. Bd. 61b. P. 942–948.

Tyvanchuk Yu., Gulay N., Bigun I. et al. The crystal structure of Sc5Co2In4 //

Z. Natuforshung. 2015. Bd. 70b. P. 283–287.

Rodriguez–Carvajal J. Recent developments of the program FULLPROF // Commission on Powder Diffraction (IUCr). Newsletter. 2001. Vol. 26. P. 12–19.

Заремба В. І., Каличак Я. М., Завалій П. Ю., Соболєв О. M. Кристалічна структура сполуки Lu3Co2-xIn4 (x=0,13) та споріднених сполук // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1989. № 2. С. 37–39.

Заремба В. І., Бельський В. К., Каличак Я. М. та ін. Кристалічна структура сполук РЗМ10Ni9In20 (РЗМ = Нo, Er, Tm, Lu) // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1987. № 3. С. 42 – 45.

Zaremba V. I., Muts I. R., Rodewald U. Ch. et al. Syntheses and Structures of RE10Ni9+xIn20 (RE = Tb, Dy) and YbNiIn2 // Z. Anorg. Allg. Chem. 2004. Vol. 630. P. 1903–1907.

Dubenskii V. P., Kalychak Ya. M., Zaremba V. I., Goreshnik E. A. The crystal structure of R10Co9In20 (R = Er, Tm, Lu) compounds // J. Alloys Compd. 1998.

Vol. 280. P. 199–203.

Emsley J. The Elements, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1991. 264 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.