МІЖМОЛЕКУЛЯРНА ВЗАЄМОДІЯ ЛАУРЕТСУЛЬФАТУ НАТРІЮ
З БЕНЗЕТОНІЙ ХЛОРИДОМ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

O. Burka, Z. Yaremko, L. Fedushynska, M. Soltys

Анотація


На підставі концентраційних залежностей рН середовища, оптичної густини, питомої
електропровідності водних бінарних розчинів лауретсульфату натрію та бензетоній хлориду
з’ясовано роль кулонівської і гідрофобної взаємодій у розвитку асоціативних та агрегативних
процесів. Виявлено, що у випадку протилежно заряджених поверхнево-активних речовин для
концентрацій, менших від критичної концентрації міцелоутворення, ці взаємодії підсилюють
одна одну і сприяють розвитку асоціативних та агрегативних процесів у системі за схемою
парної взаємодії. Для концентрацій поверхнево-активних речовин, вищих від критичної
концентрації міцелоутворення, агрегативні процеси зумовлені, головно, взаємодією за участю
міцел однієї поверхнево-активної речовини з молекулами іншої та подальшим почерговим
формуванням бішарів із молекул обох поверхнево-активних речовин.

Ключові слова: кулонівська взаємодія, гідрофобна взаємодія, асоціація, агрегація,
бінарні розчини, лауретсульфат натрію, бензетоній хлорид.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.