ПРОГРАМА “SPECTROCALC-COMPLEX” ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНСТАНТ
СТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК НА ПІДСТАВІ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ

O. Sovyn, I. Patsay

Анотація


Розроблено комп’ютерну програму “SpectroCalc-Complex” для спектрофотометричного
дослідження рівноваг реакцій комплексоутворення, розрахунку констант стійкості та
спектральних характеристик комплексних сполук. Алгоритм розрахунку ґрунтується на
методах ітерації, множинного лінійного регресійного аналізу за методом найменших квадратів.
Вихідними даними для програми “SpectroCalc-Complex” є спектри розчинів із різним вмістом
металу та ліганду. Окрім значень констант стійкості, програма також розраховує їхній
надійний інтервал (lgK ст ±ΔlgK ст ), спектри всіх компонентів системи (ε–λ) та стандартне
відхилення оптичної густини (s), яке характеризує відповідність між експериментально
одержаними та розрахованими спектрами. Правильність розробленого алгоритму
підтверджена на математично змодельованих системах та реакціях комплексоутворення Fe(III)
з хромазуролом S. Одержані значення констант стійкості задовільно збігаються з
літературними даними.

Ключові слова: програма “SpectroCalc-Complex”, комплексна сполука, спектрофото-
метрія, константа стійкості.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.