СИНТЕЗ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК  UMn 1,43 Ga 0,57  ТА U 2 Fe 3 Ga

A. Zelinskiy, A. Fedorchuk, O. Zelinska

Анотація


Методом рентгенівського порошкового аналізу вперше досліджено кристалічну 
структуру тернарних сполук UMn 1,43 Ga 0,57 та U 2 Fe 3 Ga. Сполука UMn 1,43 Ga 0,57 кристалізується у 
структурному типі MgZn 2 (просторова група P6 3 /mmc, символ Пірсона hP12, Z = 4, 
a = 0,52745(3) нм, c = 0,81923(6) нм). Сполука U 2 Fe 3 Ga кристалізується у структурному типі 
Mg 2 Cu 3 Si (просторова група P6 3 /mmc, символ Пірсона hP12, Z = 2, a = 0,52180(3) нм, 
c = 0,79797(6) нм). 

Ключові слова: кристалічна структура, інтерметалічна сполука, ґалід.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.