ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ УЗДОВЖ КВАЗІБІНАРНОГО ПЕРЕРІЗУ LaCu 2 -LaSi 2

L. Fedyna, A. Fedorchuk, L. Fedyna

Анотація


Методами рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу (дифрактометри ДРОН-2, 
 1 –випромінювання) вивчено взаємодіюa-, Cu KaHuber G 670 Imaging Plate Guinier camera, Fe K 
компонентів у системі La–Cu–Si з вмістом La 33,3 ат. %. Знайдено нову тернарну фазу 
-ThSi 2 , ПГ I4 1 /amd), підтверджено існування сполуки LaCuSi (СTaLaCu 0,24-0,08 Si 1,76-1,92 (СТ  
ZrBeSi, ПГ P6 3 /mmc), для силіциду LaCu 0,67 Si 1,33 (СT AlB 2 , ПГ P6/mmm) виявлено значну 
область гомогенності LaCu 0,82-0,42 Si 1,18-1,58 . Розчинність третього компонента в бінарних 
-ThSi 2 , ПГ I4 1 /amd) не перевищує 5 та 1 ат. %,aсполуках LaCu 2 (СТ AlB 2 ) і LaSi 2,00-1,95 (СТ  
відповідно. Методом порошку вивчено структурні параметри для шести складів з 
дослідженого перерізу. Проаналізовано еволюцію найближчого координаційного оточення для 
атомів Лантану в структурах сполук зі збільшенням вмісту Силіцію. 

Ключові слова: Лантан, Купрум, Силіцій, рентгенівська порошкова дифракція, тернарна 
сполука, кристалічна структура.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.