ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК Ga(III) ТА In(III) З
ДЕЯКИМИ О,О'-ДИГІДРОКСИЗАМІЩЕНИМИ АЗОБАРВНИКАМИ

S. Pysarevska, L. Dubenska, V. Dutka, Ja. Kovalskyj, S. Plotycja, S. Tvorynska

АнотаціяМетодами спектрофотометрії та вольтамперометрії досліджено комплексоутворення
іонів Ga(III) та In(III) з о,о΄-дигідроксизаміщеними азобарвниками – еріохромом червоним В,
еріохромом чорним Т, еріохромом синім SE, кальконом і кальцесом. Іони Ga(III) утворюють
комплексні сполуки з усіма дослідженими реагентами, тоді як In(III) – лише з еріохромом
червоним В і еріохромом чорним Т. Методами ізомолярних серій та молярних відношень
визначено співвідношення компонентів у комплексах та оцінено їхню стійкість. Методом
Назаренка з’ясовано, що у комплексоутворенні беруть участь іони М 3+ чи МОН 2+ (залежно від
рН розчину). Обчислено кількість іонів H + , що їх витісняють іони металів з лігандів. На
підставі одержаних експериментальних результатів та квантово-хімічних розрахунків записано
ймовірні рівняння реакцій комплексоутворення і ймовірні структурні формули комплексів.

Ключові слова: вольтамперометрія, спектрофотометрія, азобарвники, ґалій, індій,
комплексоутворення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.