СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ АНТИПІРЕНОВОЇ ДІЇ СПОЛУК КУПРУМУ НА ГОРІННЯ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

B. Mykhalitchko

Анотація


Методом рентгеноструктурного та квантово-хімічного аналізу вивчено стереоспецифіку 
зв’язування нітрогеновмісних вуглеводнів в іонно-молекулярні комплекси СuCl і СuCl 2
Розглянуто вплив хімічної взаємодії (комплексоутворення) та типу координаційних зв’язків 
Cu(І)¬N, Cu(ІІ)¬N і H + ¬N на зниження горючості полярних вуглеводнів. Виконано 
порівняльний аналіз енергії координаційних зв’язків та їхній вплив на зміну деяких фізико-
хімічних параметрів нітрогеновмісних вуглеводнів. 
Ключові слова: іонно-молекулярні комплекси СuCl і СuCl 2 , кристалічна структура, 
синтез, горючість нітрогеновмісних вуглеводнів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.