ВМІСТ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СОНЦІ

M. Kovalchuk, M. Stodilka, M. Hirnyak

Анотація


Уточнено вміст рідкісноземельних елементів у сонячній атмосфері; отримано добре
узгодження з метеоритними даними, які слугують еталоном в аналізі хімічного складу зір.
Запропоновано метод розрахунку вмісту елементів на Сонці на підставі зіставлення й узгодження
теоретичних профілів ліній поглинання з високоточними спостережуваними профілями. Строгий
підхід до проблеми визначення вмісту ґрунтувався на сумісному розв`язуванні рівняння переносу
нерівноважного випромінювання і рівнянь статистичної рівноваги. Для цього необхідно було
побудувати складні багаторівневі моделі атомів рідкісноземельних елементів і врахувати надтонку
структуру Їхніх енергетичних рівнів із залученням новітніх даних щодо атомних та фізичних
параметрів досліджуваних ліній цих елементів.
 
Ключові слова: хімічний вміст, рівняння переносу випромінювання, фраунгоферові
лінії, надтонка структура енергетичних рівнів


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.