ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ
ОКСИМУ 5-(2-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРФУРОЛУ
ТА β-[5-(2-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]- АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ
В ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ

A. Marshalek, I. Sobechko, Yu. Horak, V. Kochubey, V. Dibrivnyi, Yu. Rayevskyi

Анотація


За результатами температурної залежності розчинності оксиму 5-(2-нітрофеніл)-2-
фурфуролу і β-[5-(2-нітрофеніл)-2-фурил]-акрилової кислоти визначено ентальпію та
ентропію розчинення в ацетонітрилі, ізопропанолі й етилацетаті. Ентальпію, ентропію та
енергію Гіббса процесу змішування при 298К розраховували з урахуванням теплоти
плавлення, яку визначали за даними диференційно-термічного аналізу.

Ключові слова: оксим 5-(2-нітрофеніл)-2-фурфуролу, β-[5-(2-нітрофеніл)-2-фурил]-
акрилова кислота, ентальпія розчинення, ентропія розчинення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.