ДОСЛІДЖЕННЯ КОНДЕНСАЦІЇ 5-АРИЛСУЛЬФОНІЛ-1,5-ДИФЕНІЛ-1-
ПЕНТЕН-3-ОНІВ З АЛЬДЕГІДАМИ

E. Bila, I. Shtender

Анотація


Реакцією арилсульфонілювання дибензальацетону солями арендіазонію та
оксидом сульфуру(IV) в умовах купрокаталізу одержано 5-арилсульфоніл-1,5-
дифеніл-1-пентен-3-они. Досліджено СН-кислотність 1,5-дифеніл-5-арилсульфоніл-1-
пентен-3-онів у реакціях з альдегідами: формальдегідом, бензальдегідом,
саліциловим альдегідом та 2,4-диметилбензальдегідом. З’ясовано, що реакція
відбувається за типом кротонової конденсації селективно за метиленовою, а не за
метинною групою.

Ключові слова: арилсульфонілкетони, арилсульфонілювання, конденсація, СН-
кислотність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.