π-КООРДИНАЦІЙНА СПОЛУКА КУПРУМ(І) ТЕТРАФЛЮОРОБОРАТУ ІЗ N,N-ДИМЕТИЛ-4-[5-(АЛІЛСУЛЬФАНІЛ)-1H-ТЕТРАЗОЛ-1-ІЛ]АНІЛІНОМ: СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ

A. Yanchak, H. Andrusiv, Yu. Slyvka, N. Pokhodylo, M. Myskiv

Анотація


Cинтезовано новий ліганд із ядром тетразолу – N,N-диметил-4-[5-(алілсульфаніл)-1H-тетразол-1-іл]анілін (Dasta). Його використано для добування π-комплексу купруму(I). Змінно-струмний електрохімічний метод синтезу використали для отримання [Cu(Dasta)(DastaH)][BF4]2·3,5H2O (1) у формі монокристалів, придатних для рентгеноструктурного дослідження методом монокристала. Одержана координаційна сполука кристалізується у моноклінній сингонії, просторова група I2/a (a = 15,946(5) Å, b = 13,341(5) Å,  c = 36,669(8) Å, β = 100,87(3) °, V = 7661(4) Å3, Z = 8). Дифракційний масив для монокристала 1 отримано на дифрактометрі Kuma KM-4-CCD (випромінювання MoKa, λ = 0.71073 Å). Структуру сполуки розв’язано за допомогою програми ShelXT та уточнено методом найменших квадратів по F2, використовуючи програму ShelXL та графічний інтерфейс OLEX2. Параметри теплових зміщень для неводневих атомів (за винятком атомів O молекул води) уточнено в анізотропному наближенні. Позиції N-зв’язаного атома знайдено із різницевих синтезів Фур’є. Структура комплексу містить один кристалографічно незалежний атом Cu(I) та дві незалежні органічні частинки, які формують комплексний катіон [Cu(Dasta)(DastaH)]2+. Один із тетразольних лігандів кожного комплексного катіона статистично протонований і в межах структури цей протон статистично розподілений між атомами N15 і N25 зі спів- відношенням КЗП 0.301(18):0.699(18). Протонована та непротонована тетразольні молекули слугують хелатно-містковими π,σ-лігандами, координуючись до металічного центру
η2-алільною групою і лише одним найбільш нуклеофільним тетразольним атомом N. Отже,  купрум(І) має деформовано-тетраедричне координаційне оточення (τ4=0.90, τ4 – геометричний індекс), у яке входять два гетероциклічні атоми N та два алільні зв’язки C=C двох сусідніх лігандів. Структура побудована із шарів катіонів [Cu(Dasta)(DastaH)]2+ і половини тетрафлюороборат-аніонів. Інша половина аніонів інтеркальована в структуру комплексу між шарами. Структура містить пори, у які включені молекули кристалізаційної води.

 

Ключові слова: купрум(I), π-комплекс, похідні тетразолу, кристалічна структура, порувата структура.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Slyvka Y., Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. Copper(I) π-complexes with allyl derivatives of heterocyclic compounds: structural survey of their crystal engineering // Centr. Eur. J. Chem. 2013. Vol. 11. P. 18751901. DOI: https://doi.org/10.2478/s11532-013-0323-3

Hordiichuk O. R., Slyvka Yu. I., Kinzhybalo V. V., Goreshnik E. A., Bednarchuk T. J., Bednarchuk O., Jedryka J., Kityk I., Myskiv M. G. Construction of heterometallic and mixed-valence copper(I/II) chloride π-complexes with 1,2,4-triazole allyl-derivative // Inorg. Chim. Acta. 2019. Vol. 495. P. 119012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2019.119012

Kelemu S. W., Steel P. J. Allylureas: potent argentophiles with a marked propensity to form one-dimensional coordination polymers // Cryst. Growth & Design. 2014. Vol. 14. P. 12451250. DOI: https://doi.org/10.1021/cg4017678

Shyyka О., Slyvka Yu., Tupychak M., Pokhodylo N., Obushak M. π-Сomplexes of Cu(I) as catalysts for the CuAAC reactions // Visnyk Lviv Univ. Ser. Chem. 2019. Vol. 60, No. 2. P. 247–255. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6002.247

Slyvka Yu. I., Fedorchuk A. A., Pokhodylo N. T., Lis T., Kityk I. V., Mys’kiv M. G. A novel copper(I) sulfamate p-complex based on the 5-(allylthio)-1-(3,5-dimethylphenyl)-1H-tetrazole ligand: Alternating-current electrochemical crystallization, DFT calculations, structural and NLO properties studies // Polyhedron. 2018. Vol. 147. P. 86–93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.03.015

Slyvka Yu., Fedorchuk A. A., Goreshnik E., Lakshminarayana G., Kityk I. V., Czaja P., Mys’kiv M. Synthesis, structural and NLO properties of the novel copper(I) p-toluenesulfonate π-complex with https://doi.org/-allyloxybenzotriazole // Chemical Physics Letters. 2018. Vol. 694. P. 112–119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2018.01.041

Slyvka Yu., Goreshnik E., Veryasov G., Morozov D., Fedorchuk A. A., Pokhodylo N., Kityk I., Mys’kiv M. The novel copper(I) π,σ-complexes with 1-(aryl)-5-(allylthio)-1H-tetrazoles: Synthesis, structure characterization, DFT-calculation and third-order nonlinear optics // J. Coord. Chem. 2019. Vol. 72. P. 1049–1063. DOI: https://doi.org/10.1080/00958972.2019.1580699

Yanchak A. I., Slyvka Yu. I., Kinzhybalo V. V., Bednarchuk T. J., Mys’kiv M. G. The first copper(I) halide π-complexes with allyl derivatives of urea and parabanic acid // Vopr. Khim. Khim. Tekh. 2019, No. 3. P. 67–73. DOI: https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-67-73

Fed’ko А. М., Slyvka Yu. I., Mys’kiv М. G. Synthesis and crystal structure of Cu(I) π-complexes with N-allyl-1,2,3-triazole of [Cu(C5H7N3)Br], [Cu(C5H7N3)2(СH3C6H4SO3)] and [Cu(C5H7N3)(CF3COO)] composition // Vopr. Khim. Khim. Tekh. 2018. No. 5. P. 69–75.

Hordiichuk O. R., Kinzhybalo V. V., Goreshnik E. A., Slyvka Yu. I., Krawczyk M. S., Myskiv M. G. Influence of apical ligands on Cu–(C=C) interaction in Copper(I) halides (Cl-, Br-, I-) π-complexes with an 1,2,4-triazole allyl-derivative: Syntheses, crystal structures and NMR spectroscopy // J. Organomet. Chem. 2017. Vol. 838. P. 1–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2017.03.022

Karabanovich G., Roh J., Smutny T., Nemecek J., Vicherek P. et al. 1-Substituted-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-1H-tetrazoles and their isosteric analogs: a new class of selective antitubercular agents active against drug susceptible and multidrug-resistant mycobacteria // Europ. J. Med. Chem. 2014. Vol. 82. P. 324–340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.05.069

Ostrovskii V. A., Popova E. A., Trifonov R. E. Chapter one – developments in tetrazole chemistry (2009–2016) // Adv. Heterocycl. Chem. 2017. Vol. 123. P. 1–62. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.aihch.2016.12.003

Agilent (2011). CrysAlis PRO. Agilent Technologies. Yarnton, England.

Sheldrick G. M. SHELXT – Integrated space-group and crystal-structure determination // Acta Cryst. 2015. Vol. A71. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.1107/S2053273314026370

Sheldrick G. M. Crystal structure refinement with SHELXL // Acta Cryst. 2015. Vol. C71. P. 3–8. DOI: https://doi.org/10.1107/S2053229614024218

Dolomanov O. V., Bourhis L. J., Gildea R. J. et al. OLEX2: a complete structure solution, refinement and analysis program // J. Appl. Cryst. 2009. Vol. 42. P. 339–341. DOI: https://doi.org/10.1107/S0021889808042726

Spek A. L. Single-crystal structure validation with the program PLATON // J. Appl. Crystallogr. 2003. Vol. 36. P. 7–13. DOI: https://doi.org/10.1107/S0021889802022112
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6101.135

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.